Tekstai

Tekstai


Lietuvos šiuolaikinės tiražinės knygos meniniai ypatumai

Humanitarinių mokslų Menotyros krypties (03 H) daktaro disertacija, Vilniaus dailės akademija, 2009

PDF versija

KNYGOSE

2022

Danutė Jonkaitytė [albumas], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 162 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2022
PDF versija

2019

Esu Savickas. Ir man to gana [monografija], Vilnius: Savicko paveikslų galerija, 2019
PDF versija


STRAIPSNIŲ RINKINIUSE

2021

Žemaičio kodu paženklinti: Vytautas Valius, Antanas Mončys, Romualdas Inčirauskas, in: straipnių rinkinys „Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys“, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2021, p. 211–225
PDF versija

Eugenijus Karpavičius: mažiau yra daugiau [straipsnių rinkinys „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“], in: mokslo darbų leidinys Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021, p. 359–392
PDF versija

2014

Maža leidyba mažoje šalyje: artseria atvejis [apie Dailininkų sąjungos leidyklos artseria veiklą], in: mokslo darbų leidinys Knygotyra, t. 62, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2014, p. 116–148
PDF versija

2007

Šiuolaikinės tiražinės knygos meninis apipavidalinimas: raida ir stilistika,in: mokslo darbų leidinys Knygotyra, t. 49, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007, p. 168–187
PDF versija


PERIODINĖJE SPAUDOJE

Tapyba, žadinanti viltį gyventi. Vilniaus rotušėje, Freskų salėje, eksponuojama tapytojo Romualdo Radzevičiaus (1942–2021) kūrybos paroda „Tapyba“, 7 meno dienos, 2024-02-23, p. 10

PDF versija

2023

Dvi epochos – viena meilė [apie Irenos Žemaitytės-Geniušienės ir Kristinos Norvilaitės-Geniušienės kūrybą], Krantai, 2023, nr. 2, p. 8–15
PDF versija

Kartu po pusės amžiaus. Plenero Juodkrantėje „50 kūrybos pavasarių“ priešintorė [apie Dominyko Chlebinsko surengtą Vilniaus dailės instituto Grafikos katedros 1976 m. absolventų plenerą Juodkrantėje, skirtą Taidai Balčiūnaitei atminti], 7 meno dienos, 2023-06-02, p. 9–10
PDF versija

Saulių Chlebinską (1953–1999) prisimenant, 7 meno dienos, 2023-03-31, p. 10
PDF versija

Be išansktinės nuostatos [apie Martyno Gedimino kūrybą], Kultūros barai, 2023, nr. 3, p. 27–29
PDF versija

2022

Jausmas, gimdantis mintį. Vytenio Lingio tapyba, Krantai, 2022, nr. 2, p. 14–17
PDF versija

Nesitenkinti pasiektu. Skulptoriaus Juozo Lebednyko kūryba, Krantai, 2022, nr. 3, p. 36–41
PDF versija

Netipiški atsiminimai [apie knygą „Mano Tėvas Antas. 100 prisiminimų apie Antaną Mončį“], Naujoji Romuva, 2022, nr. 3, p. 69–70
PDF versija

Lauros Guokės pasirinkimai, Kultūros barai, 2022, nr. 9, p. 45–49
PDF versija

Trys raktai į Lauros Guokės kūrybą, Dailė, 2022, nr. 3(89), p. 47–53
PDF versija

Žemaitiškas naratyvas Antano Mončio kūryboje, Kultūros barai, 2021, nr. 7/8, p. 50–53
PDF versija

33 viršeliai. Knygų dailininko Jokūbo Jacovskio paroda Šiauliuose, 7 meno dienos, 2021-09-10, p. 8
PDF versija

Tarp veidų ir dvasių [apie Antanui Mončiui skirtą parodą „Veidai ir dvasios“ Vytauto Kasiulio dailės muziejuje], 7 meno dienos, 2021-12-10, p. 1, 10
PDF versija

2019

Tapyba graži kaip pasaulio pabaiga [apie Jūratės Mykolaitytės parodą], 7 meno dienos, 2019-11-01, p. 9
PDF versija

2018

Saulius Vaitiekūnas – akmenų ganytojas [apie dailininko Sauliaus Vaitiekūno parodą Lietuvos jūrų muziejuje], Kultūros barai, 2018, nr. 10, p. 31–33
PDF versija

2017

Jūratės Mykolaitytės konstantos ir slėpiniai [apie tapytojos J. Mykolaitytės kūrybą], Kultūros barai, 2017, nr. 9, p. 33–35
PDF versija

2016

Stebėtojai: mes žiūrime į juos, jie tyrinėja mus [apie Eglės Kuckaitės ir Evaldo Mikalauskio parodą „Judu. Už pievos kalnai. Už kalnų pieva?“], Kultūros barai, 2016, nr. 11, p. 28–30
PDF versija

Į viršų