Knygos ir katalogai

Knygos ir katalogai

KNYGOS

1999

Gražina Kliaugienė. Straipsniai [straipsnių rinkinys; sudarytoja], lietuvių k., iliustr., 252 p., tiražas 250 egz.,
Vilnius: VšĮ Nepriklausomi meno kritikai, 252 p., iliustr., tiražas 250 egz., ISBN 9986-716-10-1


2002

Aldona Keturakienė. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai [monografija; sudarytoja ir teksto autorė], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 56 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras,
56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-22-5


2007

Rimantas Daugintis, 1944–1990. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija; sudarytoja, kartu su Daiva Aurelija Daugintiene], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 128 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria,
128 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-57-0


2010

Vaclovas Krutinis. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija; sudarytoja], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr.,
120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 978-9986-716-61-7


Juozas Adomonis. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija; sudarytoja, kartu su Juozu Adomoniu], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 136 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 136 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-76-1


2011

Valentinas Antanavičius. Gyvenimas be parado. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [menininko prisiminimai ir apmąstymai; sudarytoja, kartu su Valentinu Antanavičiumi], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 104 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 104 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-77-8


2012

Alfonsas Vilpišauskas. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija-albumas; sudarytoja, kartu su Alfonsu Vilpišausku], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 152 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria,
152 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-87-7


2013

Bronius Gražys. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai [monografija; sudarytoja, kartu su Broniumi Gražiu], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 104 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 104 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-93-8


Algimantas Šlapikas. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai [monografija; sudarytoja, kartu su Algimantu Šlapiku], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 96 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-94-5


2014

Dalia Matulaitė. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija; sudarytoja, kartu su Ona Daliute Matulaite],
lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 192 p., tiražas 700 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 192 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-609-8154-01-6


Romas Orantas. XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė [monografija; sudarytoja], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 104 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-97-6


2015

Per toli gyvenu. Antano Mončio susirašinėjimai [laiškų rinkinys; sudarytoja, kartu su Loreta Turauskaite, Ramune Januševičiūte], lietuvių k., iliustr., 448 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria, 448 p., iliustr., santr. anglų ir prancūzų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-609-8154-03-0


Ramunė Vėliuvienė [monografija; sudarytoja, kartu su Ramune Vėliuviene], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr.,
104 p., tiražas 500 egz., Vilnius: leidėja Ramunė Vėliuvienė, 104 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-609-408-765-3


2019

Esu Savickas. Ir man to užtenka [monografija; teksto autorė, sudarytoja, kartu su Raimondu Savicku], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 224 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Savicko paveikslų galerija, 224 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 600 egz., ISBN 978-609-96108-0-1


2020

Romualdas Inčirauskas. Nulipdytas gyvenimas [monografija; sudarytoja, įžangos autorė], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 248 p., tiražas 500 egz., Telšiai: Telšių menų inkubatorius, 248 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-609-96181-0-4


2021

Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė [monografija ir straipsnių rinkinys; sudarytoja, įžangos autorė], lietuvių k., iliustr.,
492 p., tiražas 500 egz., Vilnius :VšĮ Nepriklausomi meno kritikai, 492 p., iliustr., lietuvių k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-609-95888-1-0


2022

Danutė Jonkaitytė [albumas; sudarytoja ir teksto autorė], lietuvių k., santr. anglų k., iliustr., 162 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 492 p., iliustr., lietuvių k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-609-95888-1-0


KATALOGAI

1979

Lietuvos respublikinė taikomosios dailės paroda [įžangos autorė], Vilnius: LTSR dailės muziejus

1980

LTSR Dailininkų sąjunga. LTSR Dailės fondas [informacinis leidinys; sudarytoja, kartu su Irena Geniušiene], lietuvių, rusų k., tiražas 10 000 egz., Vilnius: Vaga

 1981

Vaclovo Kaminsko, Romualdo Vinciūno, Prano Tamašausko, Viktoro Melnikovo dailės darbų paroda [įžangos autorė], Vilnius: LTSR Dailės fondas

1986

Albertas Aschat-Ulu Murzagulas. Tapybos paroda [įžangos autorė], Vilnius: Lietuvos respublikos turizmo ir ekskursijų taryba

1990

Priekulei – 450: ekslibrisų paroda [įžangos autorė], lietuvių, vokiečių k., iliustr., 48 p., tiražas 500 egz., Priekulė: Priekulės m. vykdomasis komitetas

1991

Albertas Murza. Tapybos paroda [įžangos autorė], Kaunas: Lavera

Dovana Čiurlionio galerijai [parodos katalogas; įžangos autorė], lietuvių k., iliustr., 32 p., tiražas 600 egz., Čikaga: Čiurlionio galerija

1993

Genovaitė Skrabulienė [parodos katalogas-lankstukas; įžangos autorė], lietuvių k., Vilnius

1994

Tomas Jurgis Daunora. Ceramics, graphics. The Art Society of the International Monetary Fund exhibition catalogue [1995 m. parodos Vašingtone, JAV, katalogas; įžangos autoriai: Peter K. Cornelius, Danutė Zovienė], anglų k., iliustr.,
52 p., Vilnius: Informacijos pasaulis

1995

Gaižauskaitė Rima [grafikos darbų parodos katalogas-lankstinys; įžangos autorė], lietuvių k., iliustr., 6 p., Vilnius: „Lietuvos aido“ galerija

1998

Algimantas Biguzas: tapyba, pastelės [katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 12 p., Vilnius: Soroso šiuolaikinio meno centras

Aplinkosauga ir geležinkelis: mažoji grafika [tarptautinės parodos „Environmental protection and railway“ katalogas; įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 58 p., tiražas 1000 egz., Vilnius: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Informacijos ir leidybos centras

Klaudijus Petrulis. Tapyba [katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 22 p., tiražas 800 egz., Vilnius: Divisio

Lietuvos kultūros leidinių katalogas: 1998/1999 m. [sudarytoja], lietuvių k., iliustr., 48 p., tiražas 1500 egz., Vilnius: Atviros Lietuvos fondas

1999

Alfonsas Čepauskas. 101 ekslibrisas [įžangos autorė], Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga

2000

Aistė Ramūnaitė: Graphic Art. 1998–2000 [katalogas; tekstų autoriai: Giedrė Bartelt, Ieva Kuizinienė, Aistė Ramūnaitė, Algis Uždavinys, Danutė Zovienė], anglų k., iliustr., 19 p., Vilnius: leidėja A. Ramūnaitė

Galerija „Vilnius ir dailė“ [galerijos katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 64 p., Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras

2001

Jūratė Bagdonavičiūtė: tapyba [parodos katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 24 p., tiražas 500 egz., Vilnius: „Lietuvos aido“ galerija

Tapyba / Painting [Algio Griškevičiaus kūrybos katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 32 p., Vilnius: leidėjas A. Griškevičius

2002

Romualdas Radzevičius. Tapyba / Painting 1972–2002 [parodos katalogas; įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 24 p., Vilnius: galerija „Arka“

Juozas Lebednykas: skulptūra, metalo plastika, piešiniai [katalogas; teksto autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 60 p., tiražas 1000 egz., Panevėžys: Panevėžio miesto dailės galerija

2003

Himnas kėdei [projekto „Himnas kėdei“ katalogas; įžangos autorė], Šiauliai: ŠMKC „Laiptų galerija“

2004

Arūnas Žilys. Tapyba / Painting [parodos katalogas; tekstų autoriai: Danutė Zovienė, Giedrius Markus], lietuvių, anglų k., iliustr., 54 p., Vilnius

Vilnius Varšuvoje [parodos „Vilnius Varšuvoje“ katalogas; sudarytoja, įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 60 p., tiražas 500 egz., Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga

Vilnius Varšuvoje / Wilno w Warszawie [Lietuvos dailininkų parodos katalogas-atvirukų komplektas; sudarytoja, įžangos autorė], lietuvių, anglų, lenkų k., iliustr., 1 apl. (60 lap.), tiražas 500 egz., Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga; Varšuva: galerija „Dom Artysty Plastyka“

2007

Augustinas Savickas: tapyba 1986–2006 [kūrybos katalogas; įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., Vilnius: Savicko paveikslų galerija

2009

2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė [sudarytoja], lietuvių, anglų k., iliustr., 126 p., Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla artseria

2010

Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinių ženkliukų laureatų kolekcija [reprodukcijų aplankas; tekstų autorė], Lietuvos dailininkų sąjunga

2012

Meno parkas. 1997–2012 [LDS galerijos „Meno parkas“ katalogas; tekstų autoriai: Aušra Andziulytė, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Patricija Gilytė, Elisabeth Krotoff, Rita Mikučionytė, Jurga Minčinauskienė, Ekkehard Neumann, Ina Pukelytė, Laisvydė Šalčiūtė, Jolanta Šmidtienė, Alfonsas Vilpišauskas, Virginija Vitkienė, Danutė Zovienė, Arvydas Žalpys], lietuvių, anglų k., iliustr., 80 p., tiražas 500 egz., Kaunas: galerija „Meno parkas“

2014

Antano Mončio namų-muziejaus penkiolikos veiklos metų aktualizavimas. Ką darom toliau? [konferencijos pranešimų katalogas; sudarytoja], lietuvių, anglų k., iliustr., 59 p., tiražas 500 egz., Palanga: Antano Mončio namai-muziejus

2016

4-oji Vilniaus keramikos meno bienalė / Vilnius Ceramic Art Biennial [sudarytojai Gvidas Raudonius, Danutė Zovienė, įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 96 p., tiražas 200 egz., Vilnius: „Arkos“ dailės galerija

Tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai. Kryptys ir iššūkiai“ [įžangos autorė], lietuvių, anglų k., iliustr., 120 p., Kaunas: VšĮ Meno forma

2019

Šiaulių Monmartro respublika. Mėlyna ir 2 kitos spalvos [dailės plenero katalogas; įžangos autorė], lietuvių k., iliustr., 52 p., tiražas 100 egz., Šiauliai: ŠMKC „Laiptų galerija“

2020

Laiptų galerija. 2013–2020 metai: parodos [„Laiptų galerijos“ katalogas; įžangos autorė], lietuvių k., iliustr., 52 p., tiražas 100 egz., Šiauliai: ŠMKC „Laiptų galerija“

Šiaulių Monmartro respublika. Geltona ir… [dailės plenero katalogas; įžangos autorė], lietuvių k., iliustr., 84 p., tiražas 100 egz., Šiauliai: ŠMKC „Laiptų galerija“

8-oji Pasaulio žemaičių dailės paroda: prisimenant Žemaitiją [tekstų autorės: Danutė Zovienė, Goda Giedraitytė], lietuvių k., iliustr., 102 p., tiražas 300 egz., Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla; Plungė: Žemaičių dailės muziejus

2022

Simonas Gutauskas. Tapyba, piešiniai / Paintings, drawings [katalogas; tekstų autoriai: Aistė Bimbirytė, Ainė Jacytė, Evelina Joteikaitė, Aušra Pilaitienė, Vida Savičiūnaitė, Kristina Stančienė, Algis Uždavinys, Danutė Zovienė], lietuvių, anglų k., iliustr., 167 p., tiražas 50 egz., Kaunas: Ridsales

2023

Jolanta Kyzikaitė. Monika Plentauskaitė. Jurgis Tarabilda. Paulius Šliaupa [Vilniaus miesto galerijos „Meno niša“ menininkų katalogas, tekstų autoriai: Danutė Zovienė, Erika Grigoravičienė, Deima Žuklytė-Gasperaitienė, Rosana Lukauskaitė, Camille Hoffsummer, Sonya Simonyl, Vytenis Burokas, Jurgis Tarabilda, Aliénor H.] anglų k., iliustr., p. 92, Vilnius: galerija Meno niša, 2023

Į viršų