Straipsniai periodinėje spaudoje

Straipsniai periodinėje spaudoje

Periodinėje spaudoje rašo nuo 1976 m., kai kuriuos straipsnius paskelbė
Sofijos Siratienės slapyvardžiu.

1976

Skirta „Dailės“ trisdešimtmečiui [apie Vilniaus „Dailės“ kombinato dirbinių parodą],
Vakarinės naujienos, 1976-12-10, p. 1

1977

Iš liaudies klasikos šaltinių [apie skulptorių Juozą Kėdainį], Literatūra ir menas, 1977-04-16, p. 8–9

Nauji tapytojų vardai [apie 1976 m. Vilniaus dailės instituto absolventų tapytojų Mindaugo Skudučio, Romano Vilkausko, Raimondo Sližio, Broniaus Gražio, Aleksandro Guščenkos parodą], Vakarinės naujienos, 1977-12-02, p. 1

1978

Tėviškės vaizdai [apie grafiko Edmundo Žiauberio parodą], Vakarinės naujienos, 1978-10-20, p. 1

Akiratyje – nauja aplinka [apie tapytojų stovyklą Vepriuose], Komjaunimo tiesa, 1978-11-24, p. 4

1979

Tapyba – atsakinga veikla [pokalbis su tapytoju Jonu Daniliausku], Komjaunimo tiesa, 1979-01-05, p. 4

Dailės kūrinių kalvė [apie Vilniaus „Dailės“ kombinato dirbinių parodą], Vakarinės naujienos,
1979-01-16, p. 1

Kryptingame ieškojimų kelyje [pokalbis su tapytoju Vytautu Anikėnu], Komjaunimo tiesa, 1979-05-04, p. 4

Į Fajencą ir Sopotą [pokalbis su LSSR dailininkų sąjungos Taikomosios dailės sekcijos pirmininku Algirdu Lauciumi], Vakarinės naujienos, 1979-05-22, p. 2

1980

Akvarelės iš Panevėžio [apie Emilijos Taločkienės parodą Vilniuje], Vakarinės naujienos, 1980-08-29, p. 1

Margoje parodos panoramoje [apie Respublikinę vaizduojamosios dailės parodą], Komjaunimo tiesa,
1980-10-03, p. 4

Metalo plastika [apie skulptoriaus Juozo Lebednyko parodą Vilniuje], Vakarinės naujienos, 1980-10-10, p. 1

Politiniai plakatai [apie politinio plakato parodą], Vakarinės naujienos, 1980-12-24, p. 1

1982

Peizažai ir natiurmortai [apie Jūratės Bagdonavičiūtės parodą], Vakarinės naujienos, 1982-09-10, p. 1

Pakeliui į brandą [apie tapytojos Jūratės Bagdonavičiūtės parodą], Komjaunimo tiesa, 1982-09-24, p. 3

1983

Gimę kelionėse, filmavimo aikštelėse [apie dailininko Jeronimo Čiuplio akvarelių parodą],
Vakarinės naujienos, 1983-01-21, p. 4

Dvi dailininkės – du pasauliai [apie grafikių Danutės Gražienės ir Viktorijos Daniliauskaitės parodą], Vakarinės naujienos, 1983-03-18, p. 1

Pirmiausia – moterų vardai [kovo mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1983-04-16, p. 11, 14

Lėtai, bet savarankiškai [apie tapytojo Prano Gudaičio kūrybą], Literatūra ir menas,
1983-06-25, p. 14

Susikaupimo nuotaika [apie dailininko Viačeslavo Sokoleckio parodą], Vakarinės naujienos, 1983-07-29, p. 4

Pirmoji sąjunginė [apie I sąjunginę skulptūros parodą Maskvoje], Literatūra ir menas, 1983-07-30, p. 15

Personalinė paroda [apie tapytojo Svajūno Armono parodą], Vakarinės naujienos, 1983-09-03, p. 1

Tikrasis įkvėpimo šaltinis [apie grafiko Algimanto Švažo kūrybą], Literatūra ir menas, 1983-10-07, p. 7

Pirmoji paroda – pirmas žingsnis [apie tapytojo Svajūno Armono parodą], Komjaunimo tiesa,
1983-11-04, p. 3

Žmogaus ir gamtos nuotaikos [apie grafiko Vladimiro Panaskovo parodą], Vakarinės naujienos,
1983-11-14, p. 2

Politiniai plakatai [apie plakatų parodą Vilniuje], Vakarinės naujienos, 1983-12-24, p. 2

Lietuvos TSR dailės fondo paroda, Dailė, kn. 23, 1983, p. 78–79

1984

Žvilgsnis į amžiną kaitą [apie estų grafiko Peterio Ulo parodą Lietuvos dailės muziejuje],
Literatūra ir menas, 1984-02-04, p. 9

Laikas – ketvirtas miesto matas [pokalbis apie Vilniaus senamiestį; dalyvavo Antanas Pilypaitis, Bronius Genzelis, Algimantas Alekna, Algė Jankevičiūtė, Leonardas Vaitys], Literatūra ir menas, 1984-04-14, p. 6–7

Gyvybe pulsuojančios spalvos [apie tapytojo Jono Čeponio kūrybą], Literatūra ir menas, 1984-05-05, p. 9

Žmogus ateina pailsėti [apie Vilniaus viešojo maitinimo objektų interjerus], Literatūra ir menas, 1984-06-09, p. 8–9

Didžiuliame vaikystės žemyne [pokalbis apie knygų vaikams iliustravimą; dalyvavo Aldona Dapkutė, Ingrida Korsakaitė, Irena Geniušienė, Vytautas Valius, Bronius Leonavičius, Algirdas Gaižutis], Literatūra ir
menas, 1984-09-08, p. 8–9

Tipinis projektas – savitas interjeras [sąjunginio pasitarimo „Masinių tipų interjerų formavimo kryptys“ apžvalga], Literatūra ir menas, 1984-10-27, p. 3

Kalbėjimas pašnibždomis [pokalbis su tapytoju Leonardu Tuleikiu], Literatūra ir menas, 1984-12-01, p. 6

Senas teatras naujais rūbais [apie Kauno muzikinio teatro rekonstrukciją], Literatūra ir menas,
1984-12-08, p. 8–9

1985

Seno kvartalo jaunystė [apie Kauno senamiesčio restauravimą], Literatūra ir menas, 1985-03-02, p. 8–9

Iš mažų dirbtuvėlių – į plačią sistemą [pokalbis su LSSR dailės fondo direktoriumi Algirdu Lauciumi], Literatūra ir menas, 1985-03-23, p. 2

Ne ilsėtis, o dirbti [apie dailininkų kūrybinę stovyklą Palangoje], Literatūra ir menas, 1985-03-30, p. 8–9

Dailės dienos’85 [reportažas apie „Dailės dienų“ renginius; kartu su Džoja Barysaite, Renata Lūšis, Janina Orlova, Vyteniu Rimkumi], Literatūra ir menas, 1985-05-25, p. 10, 14

Kiekviename piešinyje – saulė [pokalbis su Lietuvos TV vaikų piešinių konkurso „Mano pasaulis“ žiuri pirmininku Jonu Gudmonu], Literatūra ir menas, 1985-06-01, p. 3

Galvojant apie ateitį [apie Respublikinę jaunųjų dailininkų parodą Šiauliuose], Literatūra ir menas,
1985-08-10, p. 7

Pojūčių tapyba [apie baškirų tapytojo Alberto Murzagulo kūrybą], Literatūra ir menas, 1985-11-23, p. 6

Romas Dalinkevičius: „Už humanišką ir turiningą meną“ [pokalbis su dailininku Romu Dalinkevičiumi], Literatūra ir menas, 1985-11-23, p. 7

Amžiaus ritmu [apie parodą „Maskvos dailininkai – TSKP XXVII suvažiavimui“], Literatūra ir menas,
1985-11-30, p. 8–9

Poleminės pastabos, rubrika „Septynios dienos“ [apie kavinių interjerus], Literatūra ir menas,
1985-12-14, p. 15

Žmogus yra gražus [apie skulptoriaus Juozo Kėdainio kūrybą], Literatūra ir menas, 1985-12-28, p. 6

Kelias [apie Kauno IX forto memorialą; pokalbis su jo autoriais skulptoriumi Alfonsu Ambraziūnu, architektais Vytautu Vėliumi, Gediminu Baravyku, vitražo dailininku Kaziu Morkūnu], Literatūra ir menas, 1985-12-28, p. 8–9

1986

Algirdas Dovydėnas: „Susirinko stiklo meistrai“ [pokalbis su vitražo dailininku Algirdu Dovydėnu], Literatūra ir menas, 1986-01-11, p. 13

Nenutrūkstanti kūrybos gija [pokalbis su skulptoriumi Konstantinu Bogdanu], Literatūra ir menas,
1986-02-01, p. 6

Menas taurina ir suartina [apie Latgalijos dailininkų kūrybos parodą Vilniuje], Literatūra ir menas,
1986-02-22, p. 2

Maskva laukia svečių [Sofija Siratienė; reportažas apie naujus kūrinius viešosiose erdvėse Maskvoje], Literatūra ir menas, 1986-02-22, p. 8

Grįžtant iš pajūrio [apie dailininkų kūrybos stovyklą Palangoje], Literatūra ir menas, 1986-03-22, p. 8

Su savo patirtimi (I) [pokalbis apie jaunuosius dailininkus, dailės kritikus ir dailėtyrininkus; dalyvavo Algirdas Gaižutis, Nijolė Tumėnienė, Stasys Jusionis, Gytis Vaitkūnas, Kęstutis Musteikis, Saulius Valius, Laima Laučkaitė, Irena Vaišvilaitė], Literatūra ir menas, 1986-05-24, p. 10–11

Ryt pjausim, ką šiandien sėsim (II) [pokalbis apie jaunuosius dailininkus, dailės kritikus ir dailėtyrininkus; dalyvavo Algirdas Gaižutis, Nijolė Tumėnienė, Stasys Jusionis, Gytis Vaitkūnas, Kęstutis Musteikis, Saulius Valius, Laima Laučkaitė, Irena Vaišvilaitė], Literatūra ir menas, 1986-05-31, p. 10–11

Vytautas Valius: „Ariadnės siūlas“ [apie grafiką Alfonsą Žvilių, užrašė D. Zovienė], Literatūra ir menas,
1986-06-07, p. 7

Patyrimo – pas draugus [apie Maskvos dailininką Aleksandrą Volkovą], Literatūra ir menas,
1986-07-05, p. 8–9

Ateivis iš „mėlynosios žemės“ [apie naują ekspoziciją Palangos gintaro muziejuje], Literatūra ir
menas, 1986-07-19, p. 9, 13

Dailininkų žvilgsniai į gyvenimą [apie tapybą Respublikinėje vaizduojamosios dailės parodoje], Tiesa,
1986-08-14, p. 4

Prakalbinti stiklą [apie stiklo dailininką Danielių Ramelį], Literatūra ir menas, 1986-11-15, p. 8–9

Paminklas uostamiestyje [Sofija Siratienė; apie skulptoriaus Vytauto Mačiuikos paminklą Herkui Mantui Klaipėdoje], Literatūra ir menas, 1986-11-22, p. 5

Ne šefai, o draugai [apie sąjunginį dailininkų plenumą], Literatūra ir menas, 1986-11-29, p. 15

Vitražas „Saulės mūšis“ [apie Kazio Morkūno vitražą Šiauliuose], Literatūra ir menas, 1986-12-27, p. 13

Algimantas Švažas [apie grafiko Algimanto Švažo kūrybą], Dailė, kn. 26, 1986, p. 90–93

Pirmoji respublikinė skulptūros paroda [apie 1983 m. Pirmąją respublikinę skulptūros parodą], Dailė,
kn. 26, 1986, p. 3–11

1987

Centras ir jo veikla [Sofija Siratienė; apie Sąjunginio techninės estetikos instituto Vilniaus filialo parodą Vilniaus dailės parodų rūmuose], Literatūra ir menas, 1987-04-11, p. 7

Kazys Švažas: „Buvome labai gražiu laiku“ [pokalbis su skulptoriumi Kaziu Švažu], Literatūra ir
menas, 1987-04-11, p. 16

Ar įvyko lūžis? [pokalbis apie jaunųjų tapytojų kūrybą; dalyvavo Eglė Kunčiuvienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Aurelijus Katkevičius, Audrius Dzikaras, Stasys Venskevičius], Literatūra ir menas, 1987-04-25, p. 3, 4

Kazimieras Žoromskis: „Apie laiką ir meną“ [pokalbis su tapytoju Kazimieru Žoromskiu],
Literatūra ir menas, 1987-05-23, p. 10

Tapyba – gyvas procesas [pokalbis apie VII Vilniaus tapybos trienalę; dalyvavo Nijolė Tumėnienė, Zygurtas Konstanas, Eva Pihlak], Literatūra ir menas, 1987-06-06, p. 13

Mintys ir darbai [Kazio Morkūno, Arūno Kyno, Sauliaus Valiaus, Mindaugo Šnipo pasisakymai, pasitinkant XI LTSR dailininkų sąjungos suvažiavimą; užrašė D. Zovienė], Vakarinės naujienos, 1987-11-09, p. 1

Vasaros pabaigos parodos [Vilniaus parodų apžvalga], Kultūros barai, 1987, nr. 11, p. 76–77

Susipažįstam su švedų kultūra [Sofija Siratienė; apie Švedijos kultūros savaitę Lietuvoje],
Kultūros barai, 1987, nr. 11, p. 78–79

N. Šaltenytės grafikos paroda [apie dailininkės Nijolės Šaltenytės parodą Vilniuje], Kultūros barai, 1987,
nr. 12, p. 62–23

1988

Didelis miestas mažąja raide: ar reikalinga Alytui dailė? [apie dailės situaciją Alytuje], Kultūros barai,
1988, nr. 1, p. 20–22

Vienuoliktasis Lietuvos dailininkų suvažiavimas [Sofija Siratienė], Kultūros barai, 1988, nr. 1, p. 70–71

Tėvynainių parodos [apie lietuvių išeivijos dailininko iš Vokietijos Alfonso Krivicko ir kanadiečio Jurgio Račkaus parodas Vilniuje], Kultūros barai, 1988, nr. 1, p. 72–73

Tuoj po Naujųjų [apie dailininko Viačeslavo Sokoleckio kūrybos ir LSSR valstybinio dailės instituto studentų darbų parodas], Kultūros barai, 1988, nr. 3, p. 76

Rūsti grafika ir paslaptinga tautodailė – po vienu stogu [Sofija Siratienė; apie vokiečių dailininkės Ketės Kolvic
(Käthe Kollwitz) estampų ir Indijos audinių parodas Vilniuje], Kultūros barai, 1988, nr. 4, p. 74–75

Kuo įdomi estų skulptūra [apie Estijos skulptorių parodą Vilniuje], Kultūros barai, 1988, nr. 4, p. 75–76

Restauravimo menas ir mokslas [apie restauratorių Balį Pakštą], Kultūros barai, 1988, nr. 5, p. 54–56

Fantazija ir žaismas [apie V respublikinę mažosios tekstilės parodą], Kultūros barai, 1988, nr. 6, p. 74

Viso gyvenimo tema [apie grafikės Evos Labutytės kūrybą], Kultūros barai, 1988, nr. 9, p. 21–23

Po viena pastoge [apie lietuvių išeivijos dailininkų parodą Vilniuje], Švyturys, 1988, nr. 21, p. 16–17

1989

Lėtai, bet skubėkime. Dar kartą apie paminklą Vilniaus įkūrimui [poleminės pastabos], Vakarinės
naujienos, 1989-01-17, p. 6

Neeilinis. Istorinis! [XII Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimas], Literatūra ir menas, 1989-04-01, p. 4–5

Kas sudrumstė Arkadijos ramybę? [pokalbis apie Dailės instituto ir tautinės meno mokyklos koncepciją; dalyvavo Vytautas Brėdikis, Arvydas Šaltenis, Rimas Olšauskas], Kultūros barai, 1989, nr. 4, p. 4–8

Trys parėję namo [apie išeivijos dailininkų Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Irenos Dalios Jurgelevičiūtės-Griežės, Reginos Kvedarienės parodas Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1989-10-21, p. 4

Sustojimas bėgant iš darbo į namus… [apie Šiaulių dailininkų parodą „Nuo fikcijos iki fantasmagorijos“ Vilniuje], Respublika, 1989-11-04, p. 4–5

1990

20 cm nuoširdumo [apie Respublikinę mažosios grafikos parodą], Literatūra ir menas, 1990-02-03, p. 12

Bausmė už darbštumą [pokalbis su Lietuvos dailininkų sąjungos fondo direktoriumi Vaclovu Krutiniu apie naujus įstatymus kūrybinėms sąjungoms], Lietuvos aidas, 1990-09-15, p. 2

Knyga – literatūros namai ar produktas skaitytojui? [pokalbis apie knygų leidybą; dalyvavo Viktorija Daujotytė, Aldona Dapkutė, Bronius Leonavičius, Arvydas Každailis, Saulius Chlebinskas, Kazys Paškauskas], Literatūra ir menas, 1990-10-06, p. 6–7

Pasiraitoti rankoves ir dirbti [pokalbis su dailės istoriku Vladu Drėma], Literatūra ir menas, 1990-12-01, p. 1

Apie tai, ko nėra [pokalbis apie Lietuvos architektūros nūdieną; dalyvavo architektai Justinas Šeibokas, Jonas Anuškevičius, Kęstutis Pempė, Eugenijus Miliūnas], Literatūra ir menas, 1990-12-08, p. 7

1991

Dvasios Tėvynės beieškant [pokalbis su tapytoju Arvydu Pakalka], Literatūra ir menas, 1991-01-05, p. 10

Duonos ir renginių! [kovo mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1991-04-20, p. 1, 6

Išėjo, pakilęs šuoliui [apie skulptoriaus Rimanto Dauginčio parodą], Literatūra ir menas, 1991-06-01, p. 6

Lyg paskutinis romantikas [apie tapytojo Arvydo Pakalkos kūrybą], Mažoji Lietuva, 1991-07-18, p. 9

Tikėjimas yra viltingas [pokalbis su dailininku Vytautu Kazimieru Jonynu], Literatūra ir menas,
1991-08-10, p. 6

Ne savo noru [rugsėjo mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1991-10-05, p. 8

„Žinia“ apie Lietuvą [apie skulptoriaus Kęstučio Patamsio skulptūrą „Žinia“ Vilniuje], Literatūra ir
menas, 1991-10-12, p. 9

Bronius Leonavičius: „Verta pasimokyti“ [pokalbis su grafiku Broniumi Leonavičiumi apie šiuolaikinės lietuvių grafikos parodą Osle, Norvegijoje], Literatūra ir menas, 1991-11-02, p. 6

Paskelbta ilgoji pertrauka [apie Lietuvos dailininkų suvažiavimą], Literatūra ir menas, 1991-11-23, p. 2

Dovana [apie miniatiūrų parodą „Vartų“ galerijoje], Literatūra ir menas, 1991-12-21, p. 8

1992

Apie gyvenimą… ir parodas [sausio mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1992-02-08, p. 8–9

„Baltasis“ laikas [apie grafikės Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės kūrybą], Literatūra ir menas, 1992-03-28, p. 9

Kultūra negali palaukti, arba Apie knygų leidybos tvarką ir chaosą [pokalbis apie Lietuvos knygų leidybą; dalyvavo Kornelijus Platelis, Bronius Leonavičius, Rimtautas Gibavičius, Alfonsas Žvilius, Algirdas Steponavičius, Saulius Chlebinskas], Literatūra ir menas, 1992-04-25, p. 2–3

Meilė kraujuojančiai žaizdai [pokalbis apie Vilniaus senamiesčio problemas; dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Paulius Žygas, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Juozas Vaškevičius, architektai Justinas Šeibokas, Jonas Anuškevičius, menotyrininkė Jūratė Markevičienė], Literatūra ir menas, 1992-06-06, p. 8–9

Kas geriau už gerą orą [birželio mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1992-07-04, p. 12

Nijolė Ambrazaitytė: „Politika ir jos moralė“ [pokalbis su Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
deputate, dainininke N. Ambrazaityte], Literatūra ir menas, 1992-08-15, p. 2

Miestas UŽ ribos [apie tapytojos Jūratės Mykolaitytės parodą „Vartų“ galerijoje], Literatūra ir menas,
1992-09-19, p. 8–9

11 × 1 [apie grupės „1“ parodą Šiuolaikinio meno centre], Literatūra ir menas, 1992-11-14, p. 1, 8

Abipusės meilės stoka [lapkričio mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1992-12-05, p. 8

Gerosios Naujienos belaukiant [gruodžio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1992-12-26, p. 8–9

1993

„Vartams“ – dveji [Sofija Siratienė; apie „Vartų“ galeriją Vilniuje], 7 meno dienos, 1993-02-26, p. 6

Nesigręžiojant į šalis [apie tapytojos Genovaitės Skrabulienės parodą], Literatūra ir menas, 1993-03-06, p. 8

„Konstruktorius“ [apie skulptoriaus Romualdo Kvinto parodą], 7 meno dienos, 1993-03-19, p. 6

Dosnus savaitgalis [apie dailės parodas Vilniaus galerijose], Respublika, 1993-03-23, p. 4

Kultūros istorijos ženklas [pokalbis su Paminklų restauravimo ir projektavimo instituto vyr. projektų architektu Virgilijumi Spudu apie Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje restauravimą], Literatūra ir menas, 1993-04-17, p. 8

Pažintis – kaip aidas [apie latvių tapytojų Edgaro Verpės ir Zygurto Polikovo parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-04-21, p. 9

Dvi šalys, dvi galerijos, du autoriai [Sofija Siratienė; apie latvių dailininkų Edgaro Verpės ir Zygurto Polikovo parodas „Vartų“ galerijoje], 7 meno dienos, 1993-04-30, p. 6

Gero meno gurmanams [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie ekspoziciją, skirtą 1923 m. surengtai „Naujojo meno parodai“, Italijos architektūros parodą „Architectonicum“ ir IV Skandinavijos šalių tekstilės trienalę Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1993-05-08, p. 8

Vandalai [apie suniokotą Šv. Kotrynos bažnyčią Vilniuje], Respublika, 1993-05-12, p. 3

Paroda – scenografijos istorija [apie Lietuvos scenografijos retrospektyvinę parodą „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1993-05-18, p. 11

Odė šviesai, saulei, spalvai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie tapytojo Petro Kiaulėno parodą Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1993-05-22, p. 9

Emocija ir koncepcija [apie tapytojų Jūratės Bagdonavičiūtės ir Vytauto Sakalo bei keramikės Aldonos Višinskienės parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-05-28, p. 7

Abejonių dešimtmetis [apie tapytojos Jūratės Bagdonavičiūtės parodą „Vartų“ galerijoje], 7 meno dienos,
1993-06-04, p. 6

Miražai [gegužės mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1993-06-05, p. 8–9

Pavasaris: prieš metus Olandijoje, šiemet – Lietuvoje [Sofija Siratienė; apie festivalio „Olandijos pavasaris“ parodas „Arkos“ ir „Vartų“ galerijose], Respublika, 1993-06-05, p. 9

Gamta – didžiausia šventovė [apie Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės miniatiūrų parodą], 7 meno dienos,
1993-06-11, p. 6

Atradimai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Aspazijos Surgailienės, Leopoldo Surgailio ir Irenos Daukšaitės-Guobienės parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-06-19, p. 9

Džiugios nesvarumo valandos [apie grafikės Irenos Daukšaitės-Guobienės estampų parodą „Balta. Raudona. Juoda“ Vilniuje], 7 meno dienos, 1993-06-25, p. 6

Vilniaus tapybos vasara [apie 5-ąjį tarptautinį Vilniaus tapybos plenerą], Respublika, 1993-06-30, p. 9

Senais ir naujais maršrutais [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie naują Auksakalių gildijos galeriją Trakų g., Vilniuje, Respublikinę keramikos parodą „Arkos“ galerijoje, Baltijos ir Skandinavijos šalių dizaino parodą „Nuo svajonių iki tikrovės Šiuolaikinio meno centre, Alvydo Kurtinaičio ir Šarūno Šimulyno parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-07-10, p. 8

Septynios dienos [poleminės pastabos apie privatizacijos procesus Lietuvos dailininkų sąjungos struktūrose], Literatūra ir menas, 1993-07-10, p. 2

Perskrido [apie paminklą Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui Kaune], Literatūra ir menas, 1993-07-17, p. 2

Šviežių dažų kvapas [apie tarptautinį Vilniaus tapybos plenerą], Respublika, 1993-07-22, p. 8

Kaip sukasi ratas [apie grafiko Valentino Ajausko kūrybą], Literatūra ir menas, 1993-07-24, p. 8

Margas šeštadienio peizažas [Sofija Siratienė; apie parodas „Arkos“ ir „Vartų“ galerijose], Respublika,
1993-07-30, p. 9

Pėdsakai, kurių nenuplauna lietus [Sofija Siratienė; apie porceliano simpoziumą „Jiesios“ gamykloje Kaune], Respublika, 1993-07-30, p. 7

Porceliano vizijos [Sofija Siratienė; apie keramikos simpoziumą „Jiesios“ gamykloje], Literatūra ir
menas, 1993-07-31, p. 16

Panevėžys – keramikos sostinė [apie Tarptautinį Panevėžio keramikos simpoziumą],
Literatūra ir menas, 1993-08-07, p. 8–9

Laiškai Vilniui [apie tarptautinį Vilniaus tapybos plenerą], Literatūra ir menas, 1993-08-14, p. 9

Laiškai, dienoraščiai, knygos… [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Mindaugo Skudučio, Aldonos Gustas, latvio Andrio Lauderio parodas „Vartų“ galerijoje, parodą iš Vokietijos „Tapyba ant popieriaus“ Šiuolaikinio meno centre, Vytauto Balsio skulptūros ir Regimanto Midvikio pastelių parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1993-08-21, p. 8

Rudenėjančios dailės trupiniai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Giedrės Lilienės parodą „Akademijos“ galerijoje, Algirdo Lauciaus parodą Medalių galerijoje, Antano Kmieliausko grafikos parodą ir Šarūno Saukos parodą „Mėsos“ „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1993-08-28, p. 8

Laukta ir laiku [Sofija Siratienė; apie skulptoriaus Vaclovo Krutinio mažosios plastikos parodą Medalių galerijoje], Respublika, 1993-09-03, p. 15

Ruduo ateina pro „Vartus“ [apie latvių juvelyro Andrio Lauderso, išeivijos dailininkės Aldonos Gustas ir tapytojo Mindaugo Skudučio parodas „Vartų“ galerijoje], Literatūra ir menas, 1993-09-11, p. 9, 13

Išliekantys ženklai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie grupės „24“ parodą „Lietuvos aido“ galerijoje, Mariaus Liugailos ir Algio Griškevičiaus parodas „Vartų“ galerijoje bei Boleslovo Rusecko kūrinių parodą „Natura ut Art“ iš Lietuvos dailės muziejaus fondų Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1993-09-11, p. 8

Po bulviakasio – į parodų sales [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Algimanto Švažo jubiliejinę parodą Vilniaus rotušėje, dailininko iš Norvegijos Tovės Pederseno tekstilės parodą „Arkos“ galerijoje], Respublika,
1993-09-21, p. 14

Dosnus rugsėjis [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie parodą „BONK & Co“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1993-09-25, p. 9

Jam rūpėjo tik menas ir Tėvynė [Sofija Siratienė; apie tapytojo Viktoro Vizgirdos parodą Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1993-09-30, p. 10

Apie klasikos vertę ir privalumus [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie tapytojų Viktoro Vizgirdos parodą Lietuvos dailės muziejuje, Algirdo Petrulio parodą „Vartų“ galerijoje ir skulptoriaus Vytauto Šerio parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], Respublika, 1993-10-01, p. 14

Bobų vasarai baigiantis [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Australijos dailininkės Ievos Pocius parodą Panevėžyje, lietuvių dailininkų grupės SEL parodą Rygoje ir grupės „Angis“ parodą Kaune], Respublika, 1993-10-08, p. 14

Naiviųjų paguoda [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Gedimino Urbono ir Andrio Brezės instaliacijų parodą „In situ“ bei Respublikinę vaizduojamosios dailės „Rudens parodą“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika,
1993-10-16, p. 9

Garsūs vardai „Akademijoje“ [Sofija Siratienė; apie Prancūzijos ambasados surengtą tarptautinę plakatų parodą „Akademijos“ galerijoje], Respublika, 1993-10-19, p. 14

Visų stilių klasikas [Sofija Siratienė; apie Adomo Galdiko parodą Nacionalinėje dailės galerijoje],
Respublika, 1993-10-22, p. 15

Gerų parodų rinkinys [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Antano Olbuto parodą Medalių galerijoje, Norvegijos dailininkų parodą „Lango“ galerijoje, Broniaus Gražio, Kęstučio Vasiliūno ir Sigito Mickevičiaus parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-10-23, p. 8

Gyvenime ir kūryboje dviese [Sofija Siratienė; apie Vytauto Klemkos ir Jadvygos Mazūraitės-Klemkienės parodą Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1993-10-29, p. 14

Garbus jubiliejus [apie Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros 200-ąsias metines],
Literatūra ir menas, 1993-10-30, p. 13

3–1=trienalė [Sofija Siratienė; apie IX Vilniaus tapybos trienalę], Respublika, priedas Laisvalaikis,
1993-10-30, p. 5

Konceptuali paroda iš Italijos [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie  Annibelės Cunoldi parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1993-11-06, p. 8

Šeštadienis „Vartuose“ [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie latvių dailininkų Gunaro Sietinio ir Andrejo Kalnačo bei Klaudijaus Petrulio ir Kęstučio Grigaliūno parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1993-11-13, p. 7

Šventės „Arkoje“ [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie tapytojų Vyganto Paukštės ir Raimondo Martinėno parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1993-11-20, p. 10

Pagal skonį [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie parodą „Teachers Wisky“ „Lango“ galerijoje ir Latvijos akvarelininkų parodą Lietuvos kultūros fondo galerijoje, A. Jakšto g. 9, Vilniuje], Respublika, 1993-11-27, p. 11

Iš to nematomo pasaulio [apie tapytojo Broniaus Gražio kūrybą], Literatūra ir menas, 1993-12-04, p. 8–9

2000 miniatiūrų „Vartuose“ [apie kalėdinių minatiūrų parodą], Respublika, 1993-12-06, p. 16

Atminties sodai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Jono Gasiūno parodą „Pelenų sodas“ Šiuolaikinio meno centre, tapytojo Jono Vaičio parodą Lietuvos dailės muziejuje ir Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės akvarelių parodą Medalių galerijoje], Respublika, 1993-12-18, p. 10

„LM“ – ML [apie grafiką Marių Liugailą], Literatūra ir menas, 1993-12-25, p. 1, 8

1994

Neraminanti ramybė [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Vilniaus ir Kauno galerijų situaciją bei keramikės Nerutės Čiukšienės parodą Panevėžyje], Respublika, 1994-01-08, p. 9

Pasaulį išgelbės nuoširdumas [apie Povilo Budrio parodą], Respublika, 1994-01-12, p. 16

Jono Gasiūno „Pelenų sodas“ [pokalbis su tapytoju Jonu Gasiūnu apie jo instaliaciją „Pelenų sodas“ Šiuolaikinio meno centre], Literatūra ir menas, 1994-01-15, p. 8

Stambiu planu: atmintis [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Baltijos šalių fotomeno parodą „Paveikslų atmintis (Ars Baltica)“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-01-18, p. 19

Gal dar ne vėlu? [apie Lietuvos dailininkų sąjungos situaciją], Respublika, 1994-01-22, p. 12

Geras menas – geriausia politika [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Alos Dudajevos parodą Mykolo Žilinsko dailės galerijoje, Gintaro Kamarausko ir Kęstučio Lupeikio parodas Kauno paveikslų galerijoje, šiuolaikinės prancūzų fotografijos parodą „Dailininkų fotografijos“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-01-22, p. 10

Nuo žvaigždžių iki… [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie keramikės Liucijos Šulgaitės parodą Medalių galerijoje, Audriaus Tamošaičio parodą „Marazmai“ „Akademijos“ galerijoje ir Linos Beržanskytės tapybos parodą „Lango“ galerijoje], Respublika, 1994-01-29, p. 12

Poleminės pastabos, rubrika „Septynios dienos“ [apie Lietuvos dailininkų sąjungos situaciją], Literatūra ir menas, 1994-01-29, p. 2

Pasaulis, kuris yra visada [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie švedų dailininkės Evos Lange parodą Šiuolaikinio meno centre ir parodą, skirtą Tõnu Kõiv (1943–1989) atminti „Vartų“ galerijoje], Respublika,
1994-02-05, p. 13

Šlapdriboj ištirpęs kvadratas [apie tapytojo Sigito Lukausko parodą „Suprematizmas, suodžiai ir kėdė“ „Akademijos“ galerijoje], Respublika, 1994-02-09, p. 20

Šventės, sukaktys ir… meilė [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Auksakalių gildijos dailininkų parodą, skirtą Šv. Valentino dienai, žemaičių dailininkų parodą Menininkų rūmuose ir „Vartų“ galerijos parodą, skirtą trejų metų veiklos sukakčiai], Respublika, 1994-02-19, p. 13

Talentas ir virtuoziškumas [apie akvarelininko Igno Budrio parodą Lietuvos dailės muziejuje], Literatūra ir menas, 1994-02-19, p. 8

Pasiilgta rimtis ir romantika [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie parodą „Lietuva Napoleono Ordos kūryboje“ Lietuvos dailės muziejuje, keramikės Danutės Jazgevičiūtės parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-02-26, p. 12

Grožio ženklai. Audinio gyvybė [apie tapytojo Augustino Savicko ir tekstilininko Juozo Balčikonio parodas], Respublika, 1994-03-04, p. 19

Iš margumyno [vasario mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1994-03-05, p. 8

Ir atmintis, ir realybė [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie dailininko Vinco Kisarausko parodą bei parodą „Grupės be grupių“ „Akademijos“, „Arkos“ ir Medalių galerijose], Respublika, 1994-03-05, p. 12

Po knygos ženklu [Sofija Siratienė; apie dailininko Vinco Kisarausko parodą „Neišleistos knygos“ ir Tarptautinę knygos meno trienalę Vilniuje], Respublika, 1994-03-12, p. 13

Klasika nesensta [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie jubiliejinę Antano Kučo kūrybos parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-03-19, p. 13

Iš malonės [apie Juzefos Bagdonienės akvarelių parodą Vilniuje], Respublika, 1994-03-23, p. 17

Laukiant pavasario [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Romualdo Radzevičiaus parodą galerijoje „Vilnius ir dailė“ ir Gražinos Ožkinytės-Eimanavičienės, Elenos Šaltytės-Lisauskienės, Jūratės Urbienės parodas bei miniatiūrų parodą „M“ „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-03-26, p. 12

Gavėnia baigėsi. Meno šventė tebevyksta [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Lietuvos karikatūristų parodą „Arkos“ galerijoje, Danutės Gražienės, Rūtos Katiliūtės, Eglės Kvintienės bei Vandos Giedrytės parodas „Vartų“ galerijoje, grafikos meno parodą „Prakalbintas metalas“ Vilniaus menininkų rūmuose], Respublika, 1994-04-02, p. 11

Svečiai ir savi po vienu stogu [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Suomijos meno fondo „Ars Fennica“ premijos komisijos narių viešnagę Lietuvoje ir Danijos dailininko Ivaro Tonsbergo bei grupės „Individualistai“ parodas Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-04-09, p. 12

Savas kaimelis – ne Paryžius [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie estų dailininkės Tea Tamelam parodą Šiuolaikinio meno centre, Naujosios komunikacijos mokyklos parodą „Vampyrų anatomija“ „Akademijos“ galerijoje, Jūratės Urbienės ir Algio Kariniausko parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika,
1994-04-16, p. 12

Vėluojantis pokalbis [apie grafikę Danutę Gražienę], Literatūra ir menas, 1994-04-16, p. 9

Judantys paveikslai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Prancūzijos kino filmų retrospektyvą „Tapyba ir kinas“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-04-23, p. 22

Darbas – tai malda [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Ramunės Vėliuvienės parodą Medalių galerijoje, Živilės Bardzilauskaitės ir Jurio Berginio parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-04-30, p. 11

Mainai [apie Norvegijos dailininkų parodą Vilniuje], Respublika, 1994-05-07, p. 12

Turtinga savaitė [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie scenografo Michailo Percovo parodą Lietuvos dailės muziejuje, Mikalojaus Povilo Vilučio parodą Lietuvos kultūros fondo salone ir Tarptautinę autorinės knygos parodą „Musė“ Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune], Respublika, 1994-05-07, p. 12

Abipus upės [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie išeivijos dailininko Eugenijaus Mindaugo Budrio parodą ir Lietuvos dailės muziejaus naujai įsigytų kūrinių kolekciją Nacionalinėje dailės galerijoje bei Mariaus Jonučio, Vilmanto Marcinkevičiaus ir Mariaus Danio parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-05-14, p. 12

Įvykis ir kiti vernisažai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie naują Vilniaus paveikslų galerijos ekspoziciją Chodkevičių rūmuose, Eglės Gineitytės ir Ingos Kaminskaitės parodą „Akademijos“ galerijoje bei Evos Labutytės parodą „Norvegijos fiordai“ Medalių galerijoje], Respublika, 1994-05-21, p. 12

Depresija [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Aldonos Ličkutės, Arūno Vaitkūno parodas „Arkos“ galerijoje bei Rimanto Dauginčio parodą Medalių galerijoje], Respublika, 1994-05-28, p. 11

Laisvės „Vėjas“ [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Vokietijos architekto Günterio Benescho, danų dailininko Ole Bento Lindqvisto parodas Šiuolaikinio meno centre bei Kęstučio Vasiliūno, Žilvino Jonučio ir Laisvydės Šalčiūtės parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-06-04, p. 12

Stiklas „Lange“ [apie šiuolaikinių Lietuvos stiklo dailininkų parodą „Lango“ galerijoje], Respublika,
1994-06-08, p. 17

Tiesiog Balsys [apie skulptorių Vytautą Balsį], Respublika, 1994-06-24, p. 24

Pašnekesiai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Jūratės Stauskaitės jaunimo dailės studijos dėstytojų parodą Šiuolaikinio meno centre, Nijolės Vilutienės ir Irenos Daukšaitės-Guobienės parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-06-25, p. 14

Dirbti – tai malonumas [pokalbis su knygų dailininku Eugenijumi Karpavičiumi], Literatūra ir menas,
1994-07-02, p. 8–9

Šventės išvakarėse [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Antano Sutkaus parodą Fotografijos galerijoje, Vytauto Poškos ir Linos Jaruševičiūtės parodas Medalių galerijoje, Nijolės Šaltenytės ir Violetos Juškutės parodas Lietuvos kultūros fondo meno salone], Respublika, 1994-07-02, p. 18

Nauja galerija [apie tapytojo Augustino Savicko vardu pavadintos galerijos atidarymą Vilniuje], Respublika,
1994-07-04, p. 10

Panevėžio Hefaistas [apie skulptoriaus Juozo Lebednyko kūrybą], Respublika, 1994-07-09, p. 9

Palikimas [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Vaizduojamosios liaudies dailės ir Tarptautinę ekslibrisų parodas Šiuolaikinio meno centre, Arvydo Stanislovo Každailio heraldikos ir lakštinės grafikos parodą „Arkos“ galerijoje ir Telesforo Valiaus parodą Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1994-07-09, p. 18

Laisvės įvairios būsenos [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie ekspozicines erdves Druskininkuose bei Vladislovo Žiliaus ir Dalios Matulaitės parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-07-16, p. 9

Krosnys dega, darbas verda [apie VI tarptautinį keramikos simpoziumą Panevėžyje], Respublika,
1994-07-21, p. 16

Pačiame metų vidury [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie LDS Taikomosios dailės galerijos veiklą, XIV LDS akvarelininkų parodą Kaune ir kt.], Respublika, 1994-07-23, priedas 12 Plius, p. 5

JAV meno desantas [apie „Galerijos 10“ iš Vašingtono (JAV) parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika,
1994-07-29, p. 14

Apie tai, ko nėra [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie nesurengtą jubiliejinę Antano Gudaičio parodą, Liongino Virbicko ir Vytauto Kančiausko parodas „Arkos“ galerijoje bei Jūratės Važgauskaitės parodą „Šiaurės Atėnų“ galerijoje], Respublika, 1994-07-30, p. 9

Grupinis menas [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Jono Daniliausko, Rimo Zigmo Bičiūno ir Aleksandro Vozbino parodą Medalių galerijoje, grupės „Ė“ parodą Lietuvos kultūros fondo galerijoje], Respublika, 1994-08-06, priedas 12 Plius, p. 11

Kas išdegė kūrybos žaizdre [Sofija Siratienė; apie VI tarptautinį keramikos simpoziumą Panevėžyje], Respublika,
1994-08-10, p. 17

Jėga! [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie „Grupių parodą“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika,
1994-08-13, p. 11

Rudenėjant… [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Gintarės Uogintaitės parodą „Lango“ galerijoje, grupės „Ė“ ir Viačeslavo Sokoleckio parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-08-20, p. 10

Trys Felikso gobelenai [apie tekstilininko Felikso Jakubausko kūrybą], Literatūra ir menas, 1994-08-20, p. 1, 9

Grandiozinis projektas [apie Skandinavijos šalių ir Lietuvos šiuolaikinio meno parodą „Prejudices“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-08-25, p. 15

Sidabro spalvos pasaulis [apie grafikės Rimos Mačiulytės parodą Vilniuje], Respublika, 1994-08-26, p. 14

2 × 2 = „Vartai“ [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie austrų dailininko Dietmaro Erlacherio, Adasos Skliutauskaitės, Edvardo Kokanauskio ir armėnų dailininko Tigrano Juchaniano parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-08-27, p. 18

Su istorijos žyme [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie parodą „Vazų formų istorinė raida“ Taikomosios dailės muziejuje, Tado Dambrausko fotografijų parodą „Lango“ galerijoje], Respublika, 1994-09-03, p. 10

Vernisažai, jubiliejai, simpoziumai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Prano Butkevičiaus ir grupės „Angis“ parodas „Šiaurės Atėnų“ galerijoje, Tarptautinį mažųjų formų estampo simpoziumą „Juoda, balta, spalva“ bei II tarptautinį mažosios tekstilės simpoziumą „Linas vakar, šiandien, rytoj“ „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-09-10, p. 12

Jei ne grybauti, tai į parodą [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie „Laiptų galeriją“ Šiauliuose, Galiaus Kličiaus, Dalios Kasčiūnaitės ir Jūratės Mykolaitytės parodas „Vartų“ galerijoje, Sauliaus Paukščio parodą „Kūnai“ „Lango“ galerijoje, Respublikinę taikomosios dailės parodą „Keramika. Tekstilė“ Šiuolaikinio meno centre, Juozo Lebednyko ir Vytauto Šerio parodą Panevėžyje], Respublika, 1994-09-16, priedas 24 Plius, p. 15

Tarp dviejų datų [apie grafiko Rimtauto Gibavičiaus kūrybą], Literatūra ir menas, 1994-09-17, p. 9

Solidi, bet dar jauna [apie Respublikinę akvarelės parodą], Respublika, 1994-09-23, p. 19

Du keliai [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Genovaitės Kariniauskaitės tapybos parodą Lietuvos kultūros fondo galerijoje, parodą „Negrįžtamai“ ir Henriko Čarapo parodą „Transformatoriai“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-09-24, p. 11

Rudenį grįžtantys [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Juzės Katiliūtės iš Šveicarijos parodą Lietuvos dailės muziejuje, Viačeslavo Jevdokimovo-Karmelitos parodą Medalių galerijoje ir Eimučio Markūno parodą „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-10-01, p. 11

Testas proto miklumui [apie Švedijos ir Suomijos dailininkų parodą „Išankstinės nuomonės“ Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-10-05, p. 20

Salėje ir lauke [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie Algirdo Petrulio, Jono Daniliausko, Valentino Ajausko parodas „Vartų“ galerijoje ir akciją „Skulptūra senamiestyje“ Vilniuje], Respublika, 1994-10-08, p. 14

Žemės menas – kas tai? [pokalbis su dailininke Arūne Tornau], Respublika, 1994-10-17, p. 16.

Debiutas „Akademijoje“ [apie grafikės Eglės Gelažiūtės parodą „Akademijos“ galerijoje], Respublika,
1994-10-20, p. 16

Vienišų figūrų pasaulis [apie Adomo Jacovskio parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika,
1994-10-21, p. 16

Du autoriai „Medaliuose“ [Sofija Siratienė; apie akvarelininkės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės ir skulptoriaus Audriaus Liaudansko parodas Medalių galerijoje], Respublika, 1994-10-22, p. 11

„Vartai“ atsiveria į pasaulį [pokalbis su „Vartų“ galerijos vadove Nida Rutkiene ir dailininku Sauliumi Vaitiekūnu], Respublika, 1994-10-24, p. 16

Gyvenimas – įdomi pamoka [pokalbis su Jaunimo dailės studijos įkūrėja dailininke Jūrate Stauskaite], Respublika,
1994-10-25, p. 19

Maža dalelė didelio palikimo [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie parodą „Iš Vinco Kisarausko palikimo“ Lietuvos dailės muziejuje], Respublika, 1994-10-29, p. 9

Ar suskambės varpas? [apie skulptoriaus Audriaus Liaudansko parodą Medalių galerijoje Vilniuje], Respublika,
1994-11-05, p. 11

Tradicinė restauruotų kūrinių paroda [apie konferenciją ir parodą „Konservavimas ir restauravimas Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje“], Respublika, 1994-11-05, p. 14

Šeštadienis „Vartuose“ [Sofija Siratienė; savaitgalio parodų gidas: apie latvių dailininkų Gunaro Sietinio ir Andrėjo Kalnačo bei Klaudijaus Petrulio ir Kęstučio Grigaliūno parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-11-13, p. 7

Duonos ir druskos valgymas [Sofija Siratienė; apie parodą „Duona ir druska“ ŠMC], Respublika,
1994-11-14, p. 14

„Vartai“ be sienų [Sofija Siratienė; apie latvių dailininkų bei Jolantos Kvašytės, Vaidoto Kvašio, Nikolajaus Žoludevo, Vytauto Karaciejaus parodas „Vartų“ galerijoje], Respublika, 1994-11-18, p. 16

Popieriaus byla [Sofija Siratienė; apie parodą „Popieriaus menas“ iš Šveicarijos ŠMC], Respublika,
1994-11-22, p. 18

Karalių pasaka [apie Žemutinės pilies valdovų rūmų atstatymo koncepcijos konkursą], Respublika,
1994-11-24, p. 18

Ornamentas kaip visatos modelis [Sofija Siratienė; apie dailininko Andriaus Girdzijausko pastelių parodą „Mintys ir nuotaikos“ Vilniuje], Respublika, 1994-11-26, p. 15

Dvi kolekcijos iš vienų rankų [Sofija Siratienė; apie Australijos lietuvės, gydytojos ir meno istorikės Genovaitės Kazokienės kolekcijų parodą Vilniuje], Respublika, 1994-11-28, p. 15

Be jungties [Sofija Siratienė; apie Aušrelės Anuškevičiūtės, Ramunės Kmieliauskaitės, Zinaidos Vogėlienės ir Lietuvos grafikos parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-12-02, p. 18

Druska yra sūri [apie 2-ąją Soroso šiuolaikinio meno centro parodą „Duona ir druska“ Šiuolaikinio mneo centre], Literatūra ir menas, 1994-12-03, p. 8

Kavinukas be kavos [Sofija Siratienė; apie Tarptautinę porceliano parodą Kaune], Respublika, 1994-12-03, p. 16

2000 miniatiūrų „Vartuose“ [apie tradicinę kalėdinių miniatiūrų parodą], Respublika, 1994-12-06, p. 16

Keturkampis, kuriame gyvena Juta [apie dailininkės Juzefos Čeičytės parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika,
1994-12-08, p. 23

„Koridoriai“ jau užimti, liko palėpės [Sofija Siratienė; apie dailininko Antano Zabielavičiaus tapybą ant sienos „Paukščių karas“ Vilniaus mokytojų namuose], Respublika, 1994-12-09, p. 16

Videomeno fiesta [apie III Prancūzijos ir Baltijos šalių videofestivalį Vilniuje], Respublika, 1994-12-15, p. 16

Kampo užribis [Sofija Siratienė; apie Rimvydo Jankausko-Kampo tapybos parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1994-12-21, p. 18

P. Mazūro skulptūros ir piešiniai [apie skulptoriaus Petro Mazūro parodą], Respublika, 1994-12-24, p. 14

Trys vernisažai dar šiemet [apie Kęstučio Lupeikio, Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės, Jolitos Skablauskaitės parodas „Arkos“ galerijoje], Respublika, 1994-12-29, p. 18

1995

Pasaulis atvirkščiai [Sofija Siratienė; apie dailininko Georgo Baselitzo parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika, 1995-01-09, p. 15

Šviesos pagarbinimas [apie parodą „Šviečiančios formos“ Taikomosios dailės galerijoje], Respublika,
1995-01-14, p. 16

Nesenstantis maestro (1) [apie tapytojo Algirdo Petrulio parodą „Vartų“ galerijoje], Respublika,
1995-01-17, p. 20

Salako vizijos [apie tapytojos Eglės Velaniškytės parodą Vilniuje], Respublika, 1995-01-19, p. 18

Jonas Gasiūnas: „Jam reikėjo nuovargio“ [apie dailininką Rimą Jankauską-Kampą (1957–1993)], Literatūra ir menas, 1995-01-21, p. 9

Nesenstantis maestro (2) [apie tapytojo Algirdo Petrulio parodą Šiuolaikinio meno centre], Respublika,
1995-01-23, p. 14

Fortūna buvo dosni [apie dailininko Felikso Daukanto kūrybą], Respublika, 1995-02-06, p. 13

Menas ant amžiaus ribos [apie tarptautinę parodą „ARSʼ95“ Helsinkyje], Respublika, 1995-02-15, p. 14

Dvi parodos po vienu stogu [apie Baltijos šalių menininkų trienalę ir Šiaurės šalių jaunųjų menininkų bienalę „Aurora 6“ Šiuolaikinio meno cebtre], Respublika, 1995-02-20, p. 15

Trijų kombinacija [apie tekstilininkių Paulinos Eglės Pukytės, Jurgos Šarapovos-Stulgienės ir Nomedos Marčėnaitės kūrinių parodą], Respublika, 1995-02-24, p. 16

„ARSʼ95“ kelionės fone [apie šiuolaikinio meno parodą „ARSʼ95“ Helsinkyje], Literatūra ir menas,
1995-02-25, p. 9

Tarp žemės ir dangaus [Sofija Siratienė; apie tapytojo Romualdo Radzevičiaus parodą], Respublika,
1995-03-02, p. 15

Akcentas – žmogiškumas [Sofija Siratienė; apie Lenkijos jaunųjų dailininkų parodą Kauno paveikslų galerijoje], Respublika, 1995-03-03, p. 19

Ketveri – taip pat jubiliejus [apie „Vartų“ galerijos ketverių metų veiklą], Literatūra ir menas,
1995-03-04, p. 4

Kolekcininkas taip pat muziejininkas [Sofija Siratienė; apie 1-ąją Lietuvos kolekcininkų parodą Vilniuje], Respublika, 1995-03-13, p. 14

Medalių galerijoje – „žuvys“ [Sofija Siratienė; apie dailininkės Giedrės Bulotaitės-Jurkūnienės kūrinių parodą], Respublika, 1995-03-14, p. 19

Lietuviai Vašingtone [apie Tomo Daunoros keramikos ir piešinių bei Arūno Rutkaus tapybos parodas JAV], Literatūra ir menas, 1995-03-18, p. 2

Su klasikos ženklu [balandžio mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1995-04-29, p. 8–9

Mes dar čia… [apie keramikę Danutę Gobytę-Daunorienę], Literatūra ir menas, 1995-05-20, p. 8

Pavasario pabaigos šurmulys [gegužės mėnesio parodų apžvalga], Literatūra ir menas, 1995-06-03, p. 8

Dar kartą dėl būsimos parodos [apie parodą „1995: Lietuvos dailė“], Literatūra ir menas, 1995-07-29, p. 9

Sustojo žiedimo ratas [in memoriam keramikui Algirdui Lauciui (1928–1995)], Literatūra ir menas,
1995-09-16, p. 15

AICA kritikai apie „Lietuvos dailę ʼ95“ [pokalbis su AICA Lietuvos skyriaus nariais Laima Laučkaite, Lolita Jablonskiene, Ingrida Korsakaite, Elona Lubyte, Kęstučiu Kuizinu], Literatūra ir menas, 1995-09-23, p. 12–13

Gyva kultūros vertybė [pokalbis su Gražina Drėmaite M. K. Čiurlionio 120-ojo jubiliejaus proga], Literatūra ir menas, 1995-09-23, p. 2

Muziejai keičia veiklos kryptis [pokalbis su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu], Literatūra ir menas, 1995-10-07, p. 8–9

Epocha dings be pėdsakų? [pokalbis su Lietuvos Respublikos valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininke Gražina Drėmaite apie Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų likimą], Literatūra ir menas, 1995-10-21, p. 3

Kas yra grožis nūdienėje kasdienybėje [apie 3-iąją Soroso šiuolaikinio meno centro parodą „Dėl grožio“ Šiuolaikinio meno centre], Literatūra ir menas, 1995-10-21, p. 2

Amžina autoriaus teisė [pokalbis su LATGAʼA vizualinių menų departamento direktore Gabriele Naprušiene], Literatūra ir menas, 1995-12-02, p. 3

Atgimę plakatai [apie Juozo Galkaus plakatų parodą „Akademijos“ galerijoje], Literatūra ir menas,
1995-12-02, p. 8–9

Atsisveikinant su Rotuše [apie Lietuvos dailės muziejaus perkėlimą į Chodkevičių rūmus Vilniuje], Literatūra ir menas, 1995-12-23, p. 3

1996

Skausmu nuspalvinti klodai [apie Vytauto Valiaus grafikos ir tapybos parodą], Literatūra ir menas, 1996-01-13, p. 9

FLUXUS – Jurgis Mačiūnas – Lietuva [apie parodą „Jurgio Mačiūno Fluxus kabinetas“ Šiuolaikinio meno centre], Literatūra ir menas, 1996-01-27, p. 8

Fotografija nejaučia nuosmukio [pokalbis su Fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku Algiu Jankūnu], Literatūra ir menas, 1996-02-10, p. 8

Ko nei pirksi, nei parduosi [pokalbis su Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininku Mindaugu Petruliu], Literatūra ir menas, 1996-02-17, p. 14

Ten, kur jūra meta gintarą [apie Kazimiero ir Virginijos Mizgirių Gintaro galeriją], Literatūra ir menas, 1996-02-24, p. 16

Krizė ar puota maro metu [apie Lietuvos dailininkų sąjungos suvažiavimą], Literatūra ir menas, 1996-03-16, p. 14

Kovo dailė [dailės įvykių apžvalga], Literatūra ir menas, 1996-03-23, p. 8

Ugdyti daile [pokalbis su Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijos Dailės skyriaus direktoriumi Romu Karpavičiumi], Literatūra ir menas, 1996-04-06, p. 9

Pamąstymai vienos parodos tema [apie dailininkės Sofijos Veiverytės-Liugailienės parodą „Vartų“ galerijoje], Literatūra ir menas, 1996-04-27, p. 8–9

Gera tapyba [apie tapytojos Audronės Petrašiūnaitės kūrybą], Literatūra ir menas, 1996-05-11, p. 9

Už horizonto – erdvės [apie tapytojos Jūratės Bagdonavičiūtės parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], Literatūra ir menas, 1996-05-18, p. 9

Gyvenimas be parado [apie dailininką Valentiną Antanavičių], Literatūra ir menas, 1996-05-25, p. 8

Aš tapau laiką… [pokalbis su tapytoja Arūne Tornau], Literatūra ir menas, 1996-06-15, p. 9

Parodoje – XXI a. kūrėjai [apie Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros studentų darbų parodą], Literatūra ir menas, 1996-06-22, p. 14

Tarp Rytų ir Vakarų [apie keturių Slovėnijos skulptorių parodą Vilniuje], Literatūra ir menas, 1996-07-05, p. 9

Autorystė ir vartojimo kultūra [pokalbis su Vilniaus dailės akademijos Dizaino katedros vedėju Tadu Baginsku], Literatūra ir menas, 1996-07-13, p. 8

Nebaigtas pokalbis [pokalbis su tapytoju Klaudijumi Petruliu], Literatūra ir menas, 1996-07-20, p. 12

Įvykiai Panevėžio keramikos simpoziume [apie VIII tarptautinį keramikos simpoziumą Panevėžyje], Literatūra ir menas, 1996-08-10, p. 16

Aktualiai skambanti epocha [apie Europos Tarybos programos „Baroko kelias“ lietuvišką dalį „Baroko savaitė“], Literatūra ir menas, 1996-08-17, p. 8–9

Mano namai – meno pasaulis [pokalbis su dailininku Rudolfu Baraniku], Literatūra ir menas, 1996-09-14, p. 8–9

Mūsų „Asmeninis laikas“ Lenkijoje [apie Baltijos šalių parodą „Asmeninis laikas“], Literatūra ir menas, 1996-09-21, p. 8

Po „Kauno lango“ skliautais [apie tapytojo Klaudijaus Petrulio ir skulptoriaus Rimanto Antano Šulskio parodas], Literatūra ir menas, 1996-09-21, p. 15

Kelionė su Bradūnu pas Basanavičių [apie J. Basanavičiaus paminklo atidengimą Vilkaviškyje], Literatūra ir menas, 1996-09-28, p. 14

Nuo trienalės iki pilstuko [dailės parodų gidas: apie X Vilniaus tapybos trienalę Šiuolaikinio meno centre, parodą „Lietuvos tapyba‘96“ Nacionalinėje dailės galerijoje, Stasio Eidrigevičiaus parodą Panevėžyje ir kt.], Lietuvos žinios,
1996-10-18, p. 18

Knyga – taip pat prekė [pokalbis su Atviros Lietuvos fondo projekto „Švietimas Lietuvos ateičiai“ leidybos koordinatore Rasa Balčikonyte apie tarptautinę knygų mugę Frankfurte], Lietuvos žinios, 1996-10-18/10-24, p. 18

Sava ir svečių šiuolaikinė dailė [dailės parodų gidas: apie Rusijos „Naujosios akademijos“ parodą „Jutempus“ galerijoje, Mindaugo Navako skulptūrą prie Šiuolaikinio meno centre, Vinco Kisarausko parodą „Lietuvos aido“ galerijoje, latvės Ilzės Avotiņos parodą „Vartų“ galerijoje], Lietuvos žinios, 1996-11-15/11-21, p. 18

10 po 10 megabaitų [apie dailininko Edvardo Jazgevičiaus kompiuterinio meno parodą], Lietuvos žinios,
1996-11-22/11-28, p. 18

Atviras langas į Europos peizažą [dailės parodų gidas: apie 4-ąją Soroso šiuolaikinio meno centro parodą „Daugiakalbiai peizažai“], Lietuvos žinios, 1996-11-29/12-05, p. 18

Švenčių šurmulys [dailės parodų gidas: apie Stanislovo Kuzmos parodą „Vartų“ galerijoje], Lietuvos žinios,
1996-12-13/12-19, p. 18

Metai baigiasi, o dailės gyvenimas – ne [dailės parodų gidas: apie parodą „Jonas Kazimieras Vilčinskis ir jo leidiniai“ Lietuvos dailės muziejuje, XVI respublikinę akvarelių parodą Nacionalinėje dailės galerijoje, 1-ąją respublikinę moterų dailininkių draugijos parodą Panevėžio dailės galerijoje], Lietuvos žinios, 1996-12-27/1997-01-02, p. 18

1997

Parodos, konkursai, paminklai – Mažvydui, Lietuvos žinios, 1997-01-10/01-16, p. 18

Kiekvienam savas diplomas [apie VI knygos meno trienalę „Vilniusʼ97“], Lietuvos žinios, 1997-01-17/01-23, p. 18

Bahamos Vilniaus gatvėje [apie architekto Jono Anuškevičiaus projektuotą kavinės-parduotuvės „Gėlių baras“ interjerą], Lietuvos žinios, 1997-01-31/02-06, p. 18

Vilnius – Čikaga [apie parodas Vilniaus dailės galerijose], Lietuvos žinios, 1997-02-07/02-13, p. 18

Importinis laisvės variantas [apie parodą „Lenkijos dailė 1945–1996“ Vilniuje], Lietuvos žinios, 1997-03-21/03-27, p. 19

Visada gali rinktis [apie Ramo Kaciro instaliaciją „Nuspalvink pats“ Šiuolaikinio meno centre, Stasio Jusionio tapybos parodą Menininkų rūmuose Vilniuje], Lietuvos žinios, 1997-04-11/04-17, p. 18

Nauji drabužiai ir nauji vardai [dailės parodų gidas: apie Šiaurės ir Baltijos šalių parodą „Funny versus Bizzare“ Šiuolaikinio meno centre, stojančiųjų į LDS parodą „Arkos“ galerijoje], Lietuvos žinios, 1997-04-25/05-01, p. 18

 „Slapti malonumai“ Las Vege [apie pasaulinę keramikų konferenciją JAV], Lietuvos žinios, 1997-05-09/05-15, p. 18

Neįkainojamo palikimo dalis [apie tapytojo Antano Gudaičio darbų parodą „Žmonės ir arkliai“], Lietuvos žinios,
1997-05-30/06-05, p. 18

Kaip amžinas šaltinis [apie šiuolaikinės Islandijos dailės parodą „Studija Islandija“ Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos žinios, 1997-06-13/06-19, p. 18

„Fluxus“ tebegyvuoja! [apie parodą „Jurgio Mačiūno Fluxus kabinetas“ Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos žinios, 1997-06-20/06-26, p. 18

Lietuva – Katalonija [apie Lietuvos ir Katalonijos keramikų simpoziumo parodą Panevėžyje ir Kalneliškio kaime,
Pasvalio r.], Lietuvos žinios, 1997-06-27/07-03, p. 18

Teisė gyventi iš savo profesijos [apie UNESCO priimtas „Rekomendacijas dėl menininko statuso“], Lietuvos žinios, 1997-07-04/07-10, p. 18

Simboliai prabyla [apie parodą „Herbas ir vėliava Lietuvos valstybės istorijoje“ Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir parodą „Tarpukario Lietuvos organizacijų vėliavos“ Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos žinios,
1997-07-11/07-17, p. 18

Vilnius ar ne, bet pleneras Vilniaus [apie tarptautinį Vilniaus tapybos plenerą], Lietuvos žinios, 1997-07-18/07-24, p. 18

Jis priklausė gyvenimui [in memoriam dailininkui Audriui Puipai (1960–1997)], 7 meno dienos, 1997-07-25, p. 2

Atminties rekonstrukcija [apie parodą „Tylusis modernizmas Lietuvoje 1962–1982 m.“ Šiuolaikinio meno centre ir Elonos Lubytės knygą „Tylusis modernizmas“], Lietuvos žinios, 1997-07-25/07-31, p. 18

Liepa – keramikų mėnuo [apie IX tarptautinio keramikos simpoziumo darbų parodą Panevėžyje], Lietuvos žinios,
1997-08-01/08-07, p. 18

Gyva erdvė [apie dailininko Adomo Galdiko parodą iš ciklo „Užmiršti paveikslai“ galerijoje „Vartai“], Lietuvos žinios, 1997-08-22/08-28, p. 18–19

Juozo Lebednyko kaitos ir ištikimybės dešimtmečiai [apie skulptoriaus J. Lebednyko kūrybą], Kultūros barai,
1997, nr. 8/9, p. 49–50

Atgimęs „Narutis“ [apie Vilniuje rekonstruotą „Naručio“ viešbutį], Lietuvos žinios, 1997-08-29/09-04, p. 18

Rudens parodos – didelės ir mažos [parodų apžvalga: „Lietuvos dailėʼ97“ ir kt.], Lietuvos žinios,
1997-09-12/09-18, p. 18

Mecenatai ateina iš svetur [apie Genovaitės Kazokienės vaizduojamojo meno fondo premijų laureatus tapytoją Rimą Zigmą Bičiūną ir skulptorių Leoną Striogą), Lietuvos žinios, 1997-09-26/10-02, p. 18

Visi skirtingi, bet dauguma iš VDA [apie Vilniaus dailės akademijos studentų dailės darbų parodą], Lietuvos žinios, 1997-10-24/10-30, p. 18

Naujas kultūros židinys sostinės senamiestyje [apie dailininko Kazio Varnelio namus-muziejų Vilniuje], Lietuvos žinios, 1997-10-31/11-06, p. 18

Tikrasis laisvės vardas – kūryba [apie grafikės Danutės Gražienės kūrybą], Kultūros barai, 1997, nr. 10, p. 32–34

Nauja pažintis su senu pažįstamu [apie tapytojo Klaudijaus Petrulio kūrinių parodą], Lietuvos žinios,
1997-11-07/11-10, p. 18

Pro rūką pasaulis gražesnis [apie Marijos Cvirkienės, Laisvydės Šalčiūtės, latvės Frančeskos Kirkės ir Prancūzijos ambasados parodą „Laimingas aiškiaregys“ „Vartų“ galerijoje], Lietuvos žinios, 1997-11-14, p. 12

Savaitgalio parodos [apie Aidos Čeponytės ir Valdo Ozarinsko parodą „Raudona“ Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos žinios, 1997-11-18, p. 12

Nesiverčiant per galvą [apie tradicinę estampo parodą „Tradicija ir eksperimentas“], Lietuvos žinios, 1997-11-21, p. 12

Trys sesės prie Baltijos [apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos kultūrinius ryšius], Lietuvos žinios, 1997-11-18/11-24, p. 16

Pasaulis nuostabus, o gyvenimas nestovi vietoje [apie tapytojo Raimundo Sližio kūrinių parodą „Koks nuostabus pasaulis“ „Lietuvos aido“ galerijoje], Lietuvos žinios, 1997-11-25, p. 12

Prancūzų meno desantas Vilniuje [apie prancūzų menininkų parodas „Vaizdai, objektai, scenos. Prancūzijos dailės aspektai nuo 1978 metų“ Šiuolaikinio meno centre ir Eriko Vazorelio fotografijų parodą „Akademijos“ galerijoje], Lietuvos žinios, 1997-12-02, p. 12

Tostas už formos ir funkcijos vienybę [apie architekto Jono Anuškevičiaus parodą Architektūros muziejuje Vilniuje], Lietuvos žinios, 1997-12-05, p. 10

Žemė kėlė žolę [apie keramikės Danutės Jazgevičiūtės darbų parodą „Arkos“ galerijoje], Lietuvos žinios,
1997-12-09, p. 10

Saulė žiemos vidury [apie tapytojų Augustino ir Raimondo Savickų kūrybos parodą Menininkų rūmuose], Lietuvos žinios, 1997-12-12, p. 10

Erdvė, kurioje gyvena Aistė Ramūnaitė [apie grafikės A. Ramūnaitės kūrybą], Kultūros barai, 1997, nr. 12, p. 32–33

Dailės apžvalga arba Meno rinkos tyrimai, Dailė, 1997, nr. 2(31), p. 11–15

1998

Kaligrafijos apžavėtas [Sofija Siratienė; apie dailininko Jokūbo Zovės kaligrafinio šrifto ir taikomosios grafikos parodą Vilniuje], Lietuvos žinios, 1998-01-27, p. 10

Gintaras Gesevičius [apie dailininko Gintaro Gesevičiaus kūrybą], Centras, 1998, nr. 1, p. 72–73

In search of the Golden Apple: children and grown-ups alike are spellbound by the work of a popular illustrator [apie dailininko Kęstučio Kasparavičiaus kūrybą], Lithuania in the World, 1998, nr. 1, p. 44–49

Kaligrafija prieš kompiuterius [Sofija Siratienė; apie naujų technologijų parodą „Sutemos“ Vilniuje], 7 meno dienos, 1998-02-06, p. 8

Ant ko stovi mūsų dailės rūmas [apie Valstybinės dailės akademijos profesorių ir Nacionalinės premijos laureatų kūrinių parodą Vilniuje], Lietuvos žinios, 1998-02-24, p. 12

Neigti įtikinamai [apie tapytojo Klaudijaus Petrulio kūrybą], Kultūros barai, 1998, nr. 3, p. 30–32

Nėra nieko pastovesnio už kaitą [apie tapytojo Raimundo Sližio parodą „Vartų“ galerijoje], 7 meno dienos,
1998-04-17, p. 9

Moterų dailės paroda [apie 1-ąją moterų dailininkių kūrybos parodą Vilniuje], 7 meno dienos, 1998-05-01, p. 13

When the ratio is good [apie tapytojo Klaudijaus Petrulio kūrybą], Lithuania in the World, 1998, nr. 2, p. 60–65

Menų sintezės idėja [apie M. K. Čiurlionio muzikos rėmimo fondo koncertų ir parodų ciklą], 7 meno dienos,
1998-05-08, p. 3

„Tolkemitos“ premija – Evai Labutytei [apie Vokietijos tarptautinės prūsų ir prūsų bičiulių draugijos „Tolkemita“ premiją E. Labutytei], 7 meno dienos, 1998-05-22, p. 9

Nepažintas Žygimantas Vilkas [apie grafiko Ž. Vilko (1971–1995) parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], Kultūros barai, 1998, nr. 5, p. 35–36

Realiau už šešėlį tėra tapyba [apie tapytojo Henriko Natalevičiaus parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], 7 meno dienos, 1998-06-12, p. 9

Jau antri metai Lietuvos kultūrinę visuomenę pasiekia almanachas „Dailė“ [redaktorės žodis], Dailė,
1998, nr. 1(32), p. 4

Į XXI amžių be XX amžiaus dailės [pokalbis apie Nacionalinę dailės galeriją; dalyvavo Gvidas Raudonius, Romualdas Budrys, Artūras Vaškevičius, Arvydas Šaltenis, Bronius Leonavičius, Aleksandras Lukšas], Dailė, 1998, nr. 1(32), p. 14–19

Kelionė į Suomiją žada naujus meno ryšius [apie šiuolaikinio meno muziejų „Kiasma“ Helsinkyje], Lietuvos rytas,
1998-05-26, priedas Mūzų malūnas, p. 4.

From the bowels of the earth [apie juodosios keramikos kūrėją Teresę Jankauskaitę], Lithuania in the World,
1998, nr. 5, p. 67–71

A. Vaitkūnas – vienintelis senųjų laiptinių dvasių medžiotojas [apie tapytojo Arūno Vaitkūno darbų parodą], Lietuvos rytas, 1998-06-30, priedas Mūzų malūnas, p. 7

Senovės graikų meilės dievas Erotas vieši sostinės galerijoje „Vartai“ [apie 2-ąją erotinio meno parodą], Lietuvos rytas, 1998-07-07, p. 3

Didysis ispanų dailininkas F. de Goya Vilniuje [Sofija Siratienė; apie Francisco Goya (1746–1828) parodą Vilniuje], Lietuvos rytas, 1998-07-10, priedas Savaitgalis, p. 9

Į Lietuvą sugrįžo Prano Domšaičio kūrybos palikimas [apie dailininko P. Domšaičio kūrybą], Lietuvos rytas,
1998-07-14, priedas Mūzų malūnas, p. 2.

Lietuvių menininkai Lisabonoje gina nykstančią gamtą [apie skulptoriaus Tado Gutausko, tapytojo Audriaus Gražio ir kompozitoriaus Kipro Mašanausko meninę vaizdo ir garso instaliaciją „Raudonoji knyga“], Lietuvos rytas, 1998-07-14, priedas Mūzų malūnas, p. 3

Prisimintas keramikas A. Laucius [apie keramiko Algirdo Lauciaus retrospektyvinę parodą Vilniuje], Lietuvos rytas, 1998-07-17, priedas Savaitgalis, p. 9

Vis dar tebevilkinama nustatyti Vilniaus pilių valstybinio rezervato ribas, Lietuvos rytas, 1998-07-21, p. 7

Savo stipendiją dailininkė skandina upelyje [apie dailininkės Marijos Teresės Rožanskaitės instaliaciją Šalčios upelyje], Lietuvos rytas, 1998-07-28, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Šiuolaikiniai čekų juvelyrai – prieš klasiką [Sofija Siratienė; apie šiuolaikinės čekų juvelyrikos parodą „Vartų“ galerijoje], Lietuvos rytas, 1998-07-28, priedas Mūzų malūnas, p. 3

Dievui skirtas gyvenimas atsiveria pasauliečiams [apie Europos Tarybos kultūros programą „Vienuolynų kelias“], Lietuvos rytas, 1998-08-04, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Lietuvos tekstilė – tarp Bretanės ir Čikagos [Sofija Siratienė; apie parodą „Lietuvos tekstilė“ Prancūzijoje ir JAV], Lietuvos rytas, 1998-08-04, priedas Mūzų malūnas, p. 8

Ch. Soutinas ir kiti ekspresionistai Vilniuje [apie tarptautinį tapytojų plenerą, skirtą Chaimui Soutineʼui], Lietuvos rytas, 1998-08-11, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Norvegijos medus taip pat kvepia, yra saldus ir lipnus [apie norvegų dailininkų H. H. Rasmusseno ir K. Asdamo parodą Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos rytas, 1998-08-25, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Prieškario Kauno ponios susitiko Vilniuje [apie portretų ekspoziciją „Ponios“ galerijoje „Vartai“], Lietuvos rytas,
1998-08-25, p. 7

Paminklo istorija: ydingas pavyzdys [dėl paminklo generolui Jonui Žemaičiui], Lietuvos rytas, 1998-09-01, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Kūrinys priklauso tik autoriui [Sofija Siratienė; pokalbis su Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros Vizualinių menų direkcijos direktore Gabriele Naprušiene], Lietuvos rytas, 1998-09-01, priedas Mūzų malūnas, p. 7

Japonų plakatai kelia iš miego lietuvius [apie šiuolaikinio Japonijos plakato parodą Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje], Lietuvos rytas, 1998-09-08, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Mažoji grafika gina geležinkelių raizgomos planetos gamtą [apie tarptautinę mažosios grafikos parodą „Aplinkosauga ir geležinkeliai“], Lietuvos rytas, 1998-09-08, priedas Mūzų malūnas, p. 7

Senų daiktų poezija V. Antanavičiaus asambliažuose [apie personalinę Valentino Antanavičiaus parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], Lietuvos rytas, 1998-09-15, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Kas nulems: paminklo užsakytojai ar profesionalai? [dėl paminklo generolui Jonui Žemaičiui], Lietuvos rytas,
1998-09-15, priedas Mūzų malūnas, p. 4

Didelė ir trapi G. Didelytės žemė [apie grafikės Gražinos Didelytės parodą Medalių galerijoje], Lietuvos rytas,
1998-09-22, priedas Mūzų malūnas, p. 3

Turtingas grafikos meno ruduo – nuo Vilniaus iki Talino [apie XI Talino grafikos trienalę ir II Vilniaus mažosios grafikos bienalę], Lietuvos rytas, 1998-09-29, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Būties fragmentai A. Kezio nuotraukose [apie fotomenininko Algimanto Kezio kūrybą], Lietuvos rytas,
1998-10-13, p. 5

Estijos lietuvių dailininkų paroda Vilniuje [Sofija Siratienė; apie Estijoje gyvenančių lietuvių dailininkų parodą Vilniuje], Lietuvos rytas, 1998-10-13, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Parodoje – tik teptuku ir ant drobės tapyti paveikslai [apie Vilniaus tapytojų parodą „Arkos“ galerijoje], Lietuvos rytas, 1998-10-20, priedas Mūzų malūnas, p. 4

„Vartai“ atgaivina lietuvių pažintį su latvių daile [apie šiuolaikinės Latvijos dailės parodą „Vartų“ galerijoje], Lietuvos rytas, 1998-11-03, priedas Mūzų malūnas, p. 1

Grafikos lakštuose – senolių godos ir deivės [apie grafiko Algimanto Švažo kūrybos retrospektyvą Vilniaus rotušėje], Lietuvos rytas, 1998-11-03, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Kitos realybės pasaulis [apie tapytojos Jūratės Mykolaitytės parodą], 7 meno dienos, 1998-11-06, p. 9

Tapybos paroda Kijeve – kaip draugystės ženklas [Sofija Siratienė; apie Lietuvos tapytojų darbų parodą Kijeve, Ukraina], Lietuvos rytas, 1998-11-24, priedas Mūzų malūnas, p. 2

1999

Lili Janinos Paškauskaitės sugrįžimas [apie grafikės L. J. Paškauskaitės parodą „Vartų“ galerijoje], 7 meno dienos,
1999-01-22, p. 8

Gobelenuose plyti vaikystės dvasios peizažas [pokalbis su Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu tekstilininku Feliksu Jakubausku], Lietuvos rytas, 1999-01-26, priedas Mūzų malūnas, p. 1, 5

Kiekviename šios planetos kampelyje žmogus svajoja panašiai [apie dailininko Gintaro Gesevičiaus tapybos parodą], Lietuvos rytas, 1999-02-02, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Grafinio dizaino paroda [apie grafinio dizaino parodą „Arkos“ galerijoje], 7 meno dienos, 1999-03-05, p. 9

Atsisveikinimas su knygos meno meistru [in memoriam grafikui Sauliui Chlebinskui], Lietuvos rytas, 1999-03-23, priedas Mūzų malūnas, p. 2

Tekstilininkų „meilės vizijos“ už Atlanto [Sofija Siratienė; apie šiuolaikinės Lietuvos tekstilės parodą Amerikos kultūros centre Čikagoje, JAV], Lietuvos rytas, 1999-03-30, priedas Mūzų malūnas, p. 6

Virtuali Lietuva A. Kezio nuotraukose [apie fotomenininko iš JAV Algimanto Kezio darbų parodą], Literatūra ir menas, 1999-06-26, p. 1

Grafikės darbuose – abstraktūs vaizdai [apie dailininkės Saulės Kisarauskienės parodą galerijoje „Rotunda“], Lietuvos rytas, 1999-07-07, priedas Sostinė, p. 9.

Saulės Kisarauskienės grafika „Rotundos“ galerijoje, Literatūra ir menas, 1999-07-10, p. 14

Nidoje – profesionalus menas [apie Felikso Jakubausko parodą Thomo Manno festivalyje Nidoje], Lietuvos rytas,
1999-07-27, priedas Mūzų malūnas, p. 3

Trys portreto kūrėjų parodos po „Vartų“ galerijos stogu [apie parodą „Kartos“], Lietuvos rytas, 1999-07-27, priedas Mūzų malūnas, p. 1, 3

Tapymas Vilniuje po Ch. Soutineʼo ženklu [apie 2-ąjį tarptautinį tapybos plenerą „Soutino dienosʼ99“], Lietuvos rytas, 1999-08-10, priedas Mūzų malūnas, p. 3

Saulės mieste statomi laiptai į trečiąjį tūkstantmetį [apie Šiaulių galerijos „Laiptai“ meno projektą „Laiptai – 2000“], Lietuvos rytas, 1999-12-21, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Henrikas Natalevičius: tapybos atsiskyrėlis, Dailė, 1999, nr. 2(34), p. 40–41

Like Drifting Clouds in a Blue Sky [apie tekstilininko Felikso Jakubausko kūrybą], Lithuania in the World,
1999, nr. 4, p. 58–65

2000

Prisiminta po penkerių metų [Sofija Siratienė; apie knygos „Gražina Kliaugienė. Straipsniai“ pristatymą Lietuvos dailininkų sąjungoje], Literatūra ir menas, 2000-01-15, p. 16

Spalvingoji Juta – it veidrody [knygos „Juzefa Čeičytė. Tapyba“ recenzija], 7 meno dienos, 2000-01-28, p. 4

Kas laisto rojaus sodus? [apie skulptoriaus Vytauto Balsio parodą], 7 meno dienos, 2000-02-25, p. 7

Vėjo persmelkti žodžiai [apie grafikės Adasos Skliutauskaitės litografijų ir piešinių parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], 7 meno dienos, 2000-04-21, p. 7

Penktieji „Baltijos“ tapybos plenerų metai [apie 7-ąjį tapybos plenerą Palangoje], 7 meno dienos, 2000-04-28, p. 11

Monumentalioji dailė ir istorinis laikas [pokalbis, dalyvavo Dalia Krūminienė, Nijolė Tumėnienė, Algimantas Mačiulis, Gabrielė Naprušienė, Irena Lipienė, Nijolė Vilutytė], Dailė, 2000, nr. 1(35), p. 8–16

„Aš su jumis viename grabe negulėsiu, ponia“, arba Paroda be šedevrų [apie tapytojo Algimanto Jono Kuro parodą „Piešiniai, daiktai, pusmeniai“ Šiuolaikinio meno centre], 7 meno dienos, 2000-07-28, p. 1, 7

Estampų lakštuose – simboliai ir beribė kosmoso erdvė [apie dailininkės Astos Rakauskaitės grafikos ir tapybos parodą „Asta 2000“ „Vartų“ galerijoje], Lietuvos rytas, 2000-09-05, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Skausmo archyvas iš Rumunijos [apie videoinstaliaciją „Skausmo archyvas – Rumunijos raudonojo teroro liudijimai“ Šiuolaikinio meno centre], Lietuvos rytas, 2000-09-05, priedas Mūzų malūnas, p. 5

Dailininkė pripažįsta tik meno realybę [apie Elenos Urbaitis piešinių parodą „Lietuvos aido“ galerijoje], Lietuvos rytas, 2000-09-12, priedas Mūzų malūnas, p. 3.

Ne visa žolė tampa šienu [poleminės pastabos apie Lietuvos parodų situaciją] Literatūra ir menas, 2000-11-17, p. 8

Meno vadyba: taip ar ne [pokalbis apie meno vadybą Lietuvoje; dalyvavo Andersas Kreugeris, Lolita Jablonskienė, Gabrielė Žaidytė, Klaudijus Petrulis, Edvardas Čenkta, Ieva Kuizinienė], Dailė, 2000, nr. 2(36), p. 9–13

Danutė Jonkaitytė: juoda ir balta, Dailė, 2000, nr. 2(36), p. 50–54

Juozas Matonis ir Vytautas Damaševičius: du baltieji metraštininkai, Dailė, 2000, nr. 2(36), p. 70–72

Nidos menininkų namai [apie Kazimiero ir Virginijos Mizgirių menininkų namus Nidoje], Dailė, 2000, nr. 2(36), p. 102

2001

Atkurta knygų serija „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ [apie leidinius „Nijolė Vilutytė“, „Petras Mazūras“, „Audrius Puipa“], Atgimimas, 2001-11-22/11-29, p. 11

Balta spalva juodoje erdvėje [apie grafikės Danutės Jonkaitytės parodą „Akademijos“ galerijoje], 7 meno dienos,
2001-11-23, p. 6–7

2003

Piešinio atgimimas [apie grafikės Jūratės Stauskaitės piešinių parodą „Čia ir dabar“ „Lietuvos aido“ galerijoje], 7 meno dienos, 2003-01-24, p. 9

Vytauto Ciplijausko kūrybos paroda [apie retrospektyvinę tapytojo V. Ciplijausko kūrybos parodą Vilniuje, Radvilų rūmuose], Dailė, 2003, nr. 1(41), p. 64–67

2004

Vilnius Varšuvoje [apie Lenkijos sostinėje atidarytą parodą „Vilnius Varšuvoje“], Dailė, 2004, nr. 1(43), p. 44–47

Didžiausia galerija [apie Vilniaus savivaldybėje rengtą projektą „Didžiausia galerija naujojoje savivaldybėje“], Dailė, 2004, nr. 1(43), p. 112–116 

Paryžius – Vilnius [apie parodas Paryžiuje], Dailė, 2004, nr. 2(44), p. 140–145

2005

Rytoj yra dabar? [apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos projektą „Now Art Now Future. Print / Rytoj yra dabar. Grafika“], Dailė, 2005, nr. 1(45), p. 24–29

Nesuinteresuoto žiūrovo pastabos [apie 1-ąją Lietuvos šiuolaikinio meno kvadrienalę], Literatūra ir menas,
2005-07-29, p. 7, 10

Konferencija „Menininkų kūrybos centrai ir jų bendruomenės Vidurio ir Rytų Lietuvoje“ [apie konferenciją Prano Domšaičio muziejuje Klaipėdoje], Literatūra ir menas, 2005-09-23, p. 7

2006

Pėdsakai laisvėje: „Now Art Now Future. Freedom“ [apie meninį projektą „Rytoj yra dabar. Laisvė“], Dailė,
2006, nr. 1(47), p. 38–45

Romas Orantas: yra savimi [apie grafiko R. Oranto kūrybą], Dailė, 2006, nr. 2(48), p. 62–67

2007

LDS mėnraštis užaugo, Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis DAILĖraštis, 2007-04-06, p. 1

Meninė knyga apie menininką [apie meno albumą „Petras Repšys“], Nemunas, 2007-04-19/04-25 (Nr. 16), p. 5–6

Vizualumas knygos mene [pokalbis apie knygos meną; dalyvavo Bronius Leonavičius, Sigutė Chlebinskaitė, Jokūbas Jacovskis, Romas Orantas, Rimvydas Kepežinskas], Dailė, 2007, nr. 1(49), p. 10–15

Aldona Keturakienė – keramikos laisvamanė [apie keramikės A. Keturakienės kūrybą], Nemunas, priedas Tiltai,
2007-11-08/11-14, p. 5–6

„Dailė“ apie tekstus ir kontekstus [jubiliejinio žurnalo „Dailė“ numerio pristatymas], Dailė, 2007, nr. 2(50), p. 4–5

Pokalbis, kuris tęsiasi dešimtmetį [pokalbis su knygos dailininku Eugenijumi Karpavičiumi], Dailė, 2007,
nr. 2(50), p. 104–107

„Dailės“ dešimtmetis [apie žurnalo „Dailė“ 10-metį], Literatūra ir menas, priedas Dailėraštis, 2007-12-07, p. 1

2008

Didelėje betvarkėje mažos tvarkos nepadarysi [pokalbis su grafiku, knygos dailininku Broniumi Leonavičiumi], Dailė, 2008, nr. 1(51), p. 114–119

Tarp knygos turinio ir individualios raiškos [pokalbis su grafiku, knygos dailininku Alfonsu Žviliumi], Dailė, 2008,
nr. 2(52), p. 110–115

2009

ArtVilnius ʼ09: naujas taškas meno žemėlapyje [pokalbis su Maskvos meno žurnalo „Moscow Art Magazine“ redaktoriumi Viktoru Misiano], Dailė, 2009, nr. 2(54), p. 44–47

Augustinas Savickas: kelionė per žalią tylą [apie tapytojo A. Savicko kūrybą], Dailė, 2009, nr. 2(54), p. 75–81

2010

Eugenijus Karpavičius (1953–2010) [nekrologas], 7 meno dienos, 2010-02-05, p. 2

In memoriam Eugenijus Karpavičius. 1953–2010 [nekrologas], Literatūra ir menas, 2010-02-05, p. 18

Eugenijus Karpavičius (1953–2010) [nekrologas], Dailė, 2010, nr. 1(55), p. 154–156

Fotoleidiniai: tarp tradicijos ir eksperimento [apie fotoleidinių dizainą], Fotografija, 2010, nr. 2, p. 22–25

Kęstutis Kasparavičius: matyti ir girdėti pasaulio įvairovę [apie knygos menininką K. Kasparavičių], Dailė, 2010,
nr. 2(56),  p. 79–84

2011

Lili Janina Paškauskaitė: oforto ir linijos virtuozė [apie grafikės L. J. Paškauskaitės kūrybą], Dailė, 2011,
nr. 1(57), p. 47–55

Sėkmės apžvalga [apie Bolonijos vaikų knygų mugę], Dailė, 2011, nr. 1(57), p. 112–115

Kolekcija: Vilnius – Zagrebas [apie Lietuvos dailininkų sąjungos Parodų fondo kilnojamąją parodą „Kolekcija“], Dailė, 2011, nr. 2(58), p. 106–111

2012

Romualdas Orantas (1949– 2012) [nekrologas], Literatūra ir menas, 2012-06-08, p. 16–17

Modernaus meno centras: idėja be namų? [pokalbis su Modernaus meno centro direktore Danguole Butkiene], Dailė, 2012, nr. 1(59), p. 19–21

Meilė knygoje ar meilė knygai: 6-oji tarptautinė dailininko knygos trienalė [Kristina Kleponytė, Danutė Zovienė], Dailė, 2012, nr. 1(59), p. 42–47

2013

Palikimo išsaugojimas tebėra aktualus [pokalbis su tapytojais Aloyzu Stasiulevičiumi ir Leonardu Tuleikiu apie Kazimiero Žoromskio parodą „Spalvos virpėjimas“ Mykolo Žilinsko dailės galerijoje Kaune], Dailė,
2013, nr. 1(61), p. 124–128

2015

Spalvų ir potėpių muzika [apie dailininko Eugenijaus Raugo jubiliejinę tapybos parodą Dusetų dailės galerijoje], Utenos apskrities žinios, 2015-10-08, p. 4

Feliksas Daukantas – dizaino edukacijos Lietuvoje pradininkas, Dailė, 2015, nr. 2(66), p. 118–120

Skulptorius Juozas Kėdainis, Dailė, 2015, nr. 2(66), p. 121–123

2016

Akvarelės iššūkiai [apie 6-ąją tarptautinę akvarelės bienalę „Baltijos tiltai“], Nemunas, 2016-10-20/11-09, p. 10–13

Interaktyvūs Antano Mončio švilpiai: skulptūros muzika Palangoje, 7 meno dienos, 2016-11-18, p. 5

Stebėtojai: mes žiūrime į juos, jie tyrinėja mus [apie Eglės Kuckaitės ir Evaldo Mikalauskio parodą „Judu. Už pievos kalnai. Už kalnų pieva?“], Kultūros barai, 2016, nr. 11, p. 28–30

2017

Esu – garsiai, tvirtai, aiškiai [apie Jūratės Stauskaitės jubiliejinę parodą Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre], 7 meno dienos, 2017-03-10, p. 7

Jūratės Mykolaitytės konstantos ir slėpiniai [apie tapytojos J. Mykolaitytės kūrybą], Kultūros barai,
2017, nr. 9, p. 33–35

Paroda abipus galerijos erdvių [apie menininko Romualdo Inčirausko parodą Telšių galerijoje], Telšių žinios,
2017-11-10, p. 7

2018

Paroda kaip manifestas. Kelių dešimtmečių vaikų piešinių paroda „Mano pasaulis“, 7 meno dienos,
2018-01-12, p. 8

Spalvų bangos emocijų jūroje [apie Irenos Urbonienės tapybos darbų parodą „Emocijos“], Kauno diena,
2018-04-16, p. 22

Saulius Vaitiekūnas – akmenų ganytojas [apie dailininko Sauliaus Vaitiekūno parodą Lietuvos jūrų muziejuje], Kultūros barai, 2018, nr. 10, p. 31–33

2019

A. Weigel tapyba: eksperimentai ir atradimai [apie dailininkės A. Weigel tapybos darbų parodą Gelgaudiškio dvaro rūmuose], Kauno diena, 2019-06-06, p. 22–23

Mėlyna ir dvi kitos spalvos [apie tarptautinį dailės ir muzikos festivalį „Šiaulių Monmartro respublika“], Šiaulių naujienos, 2019-08-10, p. 6

17-oji „Šiaulių Monmartro Respublika“ finišavo Joniškyje A. Savicko paroda [apie Augustino Savicko kūrinių parodą iš kolekcininko Egidijaus Jakubausko rinkinio], Šiaulių naujienos, 2019-08-13, p. 6

„Šiaulių Monmartro respublika“ skleidžia kūrybinę dvasią [apie 17-ąjį tarptautinį dailės festivalį „Šiaulių Monmartro respublika“], Šiaulių kraštas, 2019-08-30, priedas Atolankos, p. 3, 5

Tapyba graži kaip pasaulio pabaiga [apie Jūratės Mykolaitytės parodą], 7 meno dienos, 2019-11-01, p. 9

Akademikas be akademizmo [apie dailininką Augustiną Savicką], Kultūros barai, 2019, nr. 11, p. 32–34

2020

N. Vaitkaus vaizduotės instaliacijos [apie Neriaus Vaitkaus personalinę tapybos parodą „Vaizduotės instaliacijos“ Gelgaudiškio dvare], Kauno diena, 2020-01-14, p. 22

Profesionali meno kritika – nuo režimo priemonės iki požiūrių įvairovės, Kauno diena, 2020-11-06, p. 5

Augustinas Savickas: Master Painter [apie Augustiną Savicką], Lituanus, vol. 66:2, p. 5–21

2021

Žemaitiškas naratyvas Antano Mončio kūryboje, Kultūros barai, 2021, nr. 7/8, p. 50–53

33 viršeliai. Knygų dailininko Jokūbo Jacovskio paroda Šiauliuose, 7 meno dienos, 2021-09-10, p. 8

Tarp veidų ir dvasių [apie Antanui Mončiui skirtą parodą „Veidai ir dvasios“ Vytauto Kasiulio dailės muziejuje], 7 meno dienos, 2021-12-10, p. 1, 10

Skulptūrinių veiksmų užrašai [pokalbis su Ignu Kazakevičiumi apie skulptorės Virginijos Babušytės-Venckūnienės kūrybą], Dailė, 2021, nr. 86, p. 57–60

2022

Potėpiais nuausti V. S. Lagunavičiaus peizažai [apie tekstilininko Vytauto Stasio Lagunavičiaus parodą Kaune], Kauno diena, 2022-05-03, p. 22

Būtis ir paralelinės erdvės [apie Sigitos Laubengaier parodą „Būti“ Gelgaudiškio dvaro rūmuose], Kauno diena,
2022-07-20, p. 22

Lauros Guokės pasirinkimai, Kultūros barai, 2022, nr. 9, p. 45–49

Jausmas, gimdantis mintį. Vytenio Lingio tapyba,Krantai, 2022, nr. 2, p. 14–17

Dailės fondas, Dailė, 2022, nr. 2(88), p. 25–27

Netipiški atsiminimai [apie knygą „Mano Tėvas Antas. 100 prisiminimų apie Antaną Mončį“], Naujoji Romuva, 2022, nr. 3, p. 69–70

Nesitenkinti pasiektu. Skulptoriaus Juozo Lebednyko kūryba, Krantai, 2022, nr. 3, p. 36–41

Trys raktai į Lauros Guokės kūrybą, Dailė, 2022, nr. 3(89), p. 47–53

2023

Be išansktinės nuostatos [apie Martyno Gedimino kūrybą], Kultūros barai, 2023, nr. 3, p. 27–29

Saulių Chlebinską (1953–1999) prisimenant, 7 meno dienos, 2023-03-31, p. 10

Kartu po pusės amžiaus. Plenero Juodkrantėje „50 kūrybos pavasarių“ priešintorė [apie Dominyko Chlebinsko surengtą Vilniaus dailės instituto Grafikos katedros 1976 m. absolventų plenerą Juodkrantėje, skirtą Taidai Balčiūnaitei atminti], 7 meno dienos, 2023-06-02, p. 9–10

Dvi epochos – viena meilė [apie Irenos Žemaitytės-Geniušienės ir Kristinos Norvilaitės-Geniušienės kūrybą], Krantai, 2023, nr. 2, p. 8–15

2024

Tapyba, žadinanti viltį gyventi [apie Romualdo Radzevičiaus (1942–2021) parodą „Tapyba“ Vilniaus rotušėje], 7 meno dienos, 2024-02-23, p. 10

Į viršų