Leidybiniai projektai

Leidybiniai projektai

Leidybinių projektų vadovė Lietuvos dailininkų sąjungos leidykloje artseria (iki 2003 m. Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras), bendradarbiavo su leidykla Inter Se, kitomis institucijomis. Nuo 2016 m. leidybinius projektus vykdo viešojoje įstaigoje „Nepriklausomi meno kritikai“ ir kitose institucijose.


Vilniaus knygų mugėje. 2006 m. Kęstučio Stoškaus nuotr.

1998–2007 m. Lietuvos dailininkų sąjungos „Mėnraštis“, Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos
ir informacijos centras (nuo 2003 m. Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria)

2007–2014 m. Lietuvos dailininkų sąjungos mėnraštis „DAILĖraštis“, Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria

1998–2016 m. žurnalas Dailė/Art, Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria

Žurnalo „Dailė/Art“ sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungoje. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi poetas Benediktas Januševičius, dailės kritikė Aldona Dapkutė, kino kritikas Linas Vildžiūnas, neatpažinta moteris, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis; antroje eilėje – metalo dailininkė Birutė Stulgaitė, tekstilininkė Liucija Kryževičienė,keramikė ir dailėtyrininkė Laima Cieškaitė ir kt. 1999 m.
D. Zovienės nuotr.

KATALOGAI

1999–2015 m. Lietuvos knygos meno konkurso katalogai Gražiausios metų knygos, LR kultūros ministerija, Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria

2009–2016 m. Lietuvos šiuolaikinio meno mugės ArtVilnius katalogai, Lietuvos meno galerininkų asociacija

KNYGŲ SERIJOS

Serija Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai (2001–2014)

2001

Petras Mazūras [monografija, teksto autorė Giedrė Jankevičiūtė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-14-4

Audrius Puipa [monografija, teksto autorė Raminta Jurėnaitė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-16-0

Nijolė Vilutytė [monografija, teksto autorė Nijolė Tumėnienė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-15-2

Serijos knygų pristatymas Lietuvos dailininkų sąjungoje. Iš kairės dailėtyrininkės Giedrė Jankevičiūtė, Nijolė Tumėnienė,
Raminta Jurėnaitė. Antrame plane – Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė. 2001 m. D. Zovienės nuotr.

2002

Arvydas Šaltenis [monografija, teksto autorė Raminta Jurėnaitė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-23-3

Arvydas Šaltenis Lietuvos dailininkų sąjungos salėje dalina autografus. Iš kairės Aleksandra Aleksandravičiūtė, Laima Cieškaitė,
Raminta Jurėnaitė, Arvydas Šaltenis, Vilija Jurėnienė, Algimantas Stanislovas Kliauga. 2002 m. D. Zovienės nuotr.

Aldona K eturakienė [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Danutė Zovienė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
500 egz., ISBN 9986-716-22-5

Zinaida Vogėlienė [monografija, teksto autorė Lijana Šatavičiūtė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-21-7

2003

Mikalojus Povilas Vilutis [monografija, teksto autorė Jurgita Ludavičienė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
500 egz., ISBN 9986-716-30-6

Romanas Vilkauskas [monografija, teksto autorius Viktoras Liutkus], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-31-4

Romano Vilkausko knygos pristatymas Šiauliuose. Iš kairės Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Kazimieras Šavinis, Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė, tapytojai Henrikas Natalevičius, Romanas Vilkauskas, Šiaulių universiteto dailės galerijos
direktorė Daiva Skrupskelytė, LDS Šiaulių skyriaus pirmininkas Vytautas Tribandis, knygos sudarytojas Viktoras Liutkus, menotyrininkas Vytenis Rimkus. 2003 m. D. Zovienės nuotr.

2004

Stasys Žirgulis [monografija, teksto autorius Algis Uždavinys], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-35-7

Bronius Bružas [monografija, teksto autorė Raminta Jurėnaitė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-36-5

Danutė Gražienė [monografija, tekstų autoriai Alfonsas Andriuškevičius, Ramutė Rachlevičiūtė], 56 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-37-3

2004-ųjų serijos knygų sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungoje. Iš kairės vitražo dailininkas Bronius Bružas, grafikė Danutė Gražienė, skulptorius Stasys Žirgulis ir Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis. D. Zovienės nuotr.

2005

Jūratė Mykolaitytė [monografija, teksto autorė Ugnė Dalinkevičiūtė], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz.,
ISBN 9986-716-42-X

Algirdas Bosas [monografija, teksto autorė Elona Lubytė], 64 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-44-6

Romualdas Inčirauskas [monografija, teksto autorė Jurgita Ludavičienė], 64 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-43-8

Mindaugas Skudutis [monografija, teksto autorius Viktoras Liutkus], 64 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-45-4

Tapytojas Mindaugas Skudutis pasirašo savo knygą jaunajai gerbėjai. 2005 m. D. Zovienės nuotr.

2006

Marija Teresė Rožanskaitė [monografija, sudarytoja Laima Kreivytė, teksto autorius Jonas Valatkevičius], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-48-9

Eglė Ganda Bogdanienė [monografija, teksto autorės Dovilė Tumpytė, E. G. Bogdanienė], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 9986-716-49-7

2007

Arvydas Ališanka [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Vaidutė Ščiglienė], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
500 egz., ISBN 978-9986-716-54-9

Audronė Petrašiūnaitė [monografija, teksto autorius Algis Uždavinys], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-55-6

2008

Sigitas Virpilaitis [monografija, teksto autorė Jurgita Ludavičienė], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-62-4

Nijolė Šaltenytė [monografija, teksto autorė Regina Urbonienė ], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-63-1

Egidijus Rudinskas [monografija, teksto autorė Jūratė Tutlytė], 72 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-64-8

2009

Henrikas Natalevičius [monografija, teksto autorius Viktoras Liutkus], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-68-6

Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė [monografija, tekstų autorės Jurgita Ludavičienė, Laima Laučkaitė-Surgailienė], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-69-3

Lina Jonikė [monografija, teksto autorė Laima Kreivytė], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-70-9

2010

Gintaras Palemonas Janonis [monografija, teksto autorė Rita Mikučionytė], 80 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
700 egz., ISBN 978-9986-716-75-4

2010-ųjų serijos „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ pristatymas Lietuvos dailininkų sąjungoje. Iš kairės
Gintaras Palemonas Janonis, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Eugenijus Nalevaika, Danutė Zovienė 2010 m.

Eglė Kuckaitė [monografija, tekstų autoriai Redas Diržys, Monika Krikštopaitytė, Eglė Kuckaitė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-74-7

Grafikės Eglės Kuckaitės knygos pristatymas galerijoje „Meno niša“. Iš kairės Danutė Zovienė, galerijos vadovė Diana Stomienė,
Eglė Kuckaitė, dailės kritikė Monika Krikštopaitytė. 2010 m. Simono Stomos nuotr.

2011

Osvaldas Jablonskis [monografija, teksto autorė Violeta Krištopaitytė], 88 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-80-8

Vytautas Mockaitis [monografija, tekstų autoriai Vaidilutė Brazauskaitė, Remigijus Venckus], 96 p., iliustr., santr.
anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-81-5

2012

Eglė Vertelkaitė [monografija, teksto autorė Skaidra Trilupaitytė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz.,
ISBN 978-9986-716-88-4

Vygantas Paukštė [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Milda Žvirblytė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
700 egz., ISBN 978-9986-716-86-0

2013

Bronius Gražys [monografija, sudarytoja Danutė Zovienė; teksto autorė Laima Kanopkienė], 104 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-93-8

Gediminas Piekuras [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Rita Mikučionytė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas
500 egz., ISBN 978-9986-716-91-4

Algimantas Šlapikas [monografija, sudarytojos Kotryna Džilavjan, Danutė Zovienė; teksto autorė Kotryna Džilavjan],
96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-94-5

2014

Andrius Giedrimas [monografija, sudarytojai Nijolė Nevčesauskienė, Danutė Zovienė; teksto autorė
N. Nevčesauskienė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-99-0

Konstancija Dzimidavičienė [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė], 96 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-609-8154-00-9


Serija XX–XXI a. sandūros Lietuvos dailė (2007–2014)

2007

Rimantas Daugintis [monografija, sudarytojos Danutė Zovienė, Daiva Aurelija Daugintienė; tekstų autoriai Aldona Dapkutė, Mykolas Karčiauskas, Gražina Kliaugienė, Gražina Martinaitienė, Ieva Pleikienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], 128 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-57-0; Lietuvos knygos meno konkurso Lietuvos dailininkų sąjungos premija

Daiva Aurelija Daugintienė Rimanto Dauginčio kūrybai skirtos knygos pristatyme
Lietuvos dailininkų sąjungoje. 2007 m. D. Zovienės nuotr.

2008

Vaclovas Krutinis [monografija, sudarytoja Danutė Zovienė; teksto autorė Rita Mikučionytė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], 120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 978-9986-716-61-7; Lietuvos knygos meno konkurso Lietuvos dailininkų sąjungos premija

Skulptoriaus Vaclovo Krutinio knygos sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungoje su bendradarbiais. Iš kairės Loreta Macienė,
Stanislovas Lučiūnas, Vaclovas Krutinis, Zita Puluikienė, Eglė Bertašienė, knygos dailininkas Eugenijus Karpavičius. 2008 m.
D. Zovienės nuotr.

Saulė Kisarauskienė [monografija, sudarytojos Ramutė Rachlevičiūtė, Danutė Zovienė; teksto autorė Ramutė Rachlevičiūtė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], 128 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz.,
ISBN 978-9986-716-60-0; Lietuvos knygos meno konkurso Lietuvos dailininkų sąjungos premija

Dailininkės Saulės Kisarauskienės knygos pristatymas Lietuvos dailės muziejuje. Iš kairės dailėtyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė, literatūrologė Eugenija Ulčinaitė, Saulė Kisarauskienė, prof. Vytautas Landsbergis, muziejaus direktorius Romualdas Budrys. 2008 m.
D. Zovienės nuotr.

2009

Vytautas Šerys. Visa apie nieką. Poezija, piešiniai [sudarytojai Antanas A. Jonynas, Ieva Pleikienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], 126 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-72-3

2010

Vytautas Šerys. Šviesos ir šešėlių medžioklė. Medinės skulptūros [sudarytoja ir teksto autorė Ieva Pleikienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], 184 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-73-0

Knygos „Vytautas Šerys. Šviesos ir šešėlių medžioklė. Medinės skulptūros“ pristatymas Nacionalinėje dailės galerijoje. Iš kairės
Danutė Zovienė, grafikai Romualdas Orantas, Bronius Leonavičius, dailėtyrininkas Viktoras Liutkus, Saulė Šerytė, Judita Šerienė, dailėtyrininkė Ieva Pleikienė. 2010 m.

Juozas Adomonis [monografija, sudarytojai Juozas Adomonis, Danutė Zovienė; teksto autorė Aleksandra Aleksandravičiūtė], 136 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-76-1

2011

Valentinas Antanavičius. Gyvenimas be parado [monografija, sudarytojai Valentinas Antanavičius, Danutė Zovienė], 104 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-77-8

Juozo Adomonio (kairėje) ir Valentino Antanavičiaus knygų pristatymas Lietuvos dailininkų sąjungoje. 2011 m. D. Zovienės nuotr.

2012

Adasa Skliutauskaitė [monografija, sudarytojos Jurgita Ludavičienė, Danutė Zovienė; teksto autorė Jurgita Ludavičienė], 136 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-85-3

Lietuvos dailininkų sąjungoje pristatomos 2012 m. išleistos knygos iš serijų „Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai“ ir „XX–XXI a. sandūros
Lietuvos dailė“ bei Šarūno Leonavičiaus iliustruota Maironio poema „Jūratė ir Kastytis“. Iš kairės grafikė Adasa Skliutauskaitė,
tapytojas Vygantas Paukštė, grafikė Eglė Vertelkaitė ir Šarūnas Leonavičius. 2012 m. D. Zovienės nuotr.

Alfonsas Vilpišauskas [tapybos albumas, sudarytojai Alfonsas Vilpišauskas, Danutė Zovienė; teksto autorė Rasa Andriušytė-Žukienė], 152 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-87-7

2013

Rimas Zigmas Bičiūnas. Improvizacijos [piešinių ir akvarelių knyga, sudarytoja ir teksto autorė Nijolė Tumėnienė],
200 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-90-7 (28_Sandura)

2014

Dalia Matulaitė [skulptorės kūrybos albumas, sudarytojos Daliutė Ona Matulaitė, Danutė Zovienė; teksto autorė Vaida Ščiglienė], 192 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-609-8154-01-6

Romas Orantas [sudarytoja Danutė Zovienė; tekstų autoriai Algirdas Orantas, Jolita Liškevičienė], 120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-97-6

MENO ALBUMAI, MONOGRAFIJOS, ILIUSTRUOTA LITERATŪRA

2002–2007 m. Lietuvos dailininkų sąjunga, I–III knygos [albumai, sudarė LDS redakcinė taryba, įžangos autorės Giedrė Jankevičiūtė (I, 2002), Skaidra Trilupaitytė (II, 2004), Rita Mikučionytė (III, 2007)], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria,160–190 p., santr. anglų k., ISBN 9986-716-19-5

2002

Valentinas Antanavičius [kūrybos albumas, sudarytojai Valentinas Antanavičius, Eugenijus Karpavičius; teksto autorius Algimantas Patašius; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 160 p., santr. anglų k., tiražas 900 egz., ISBN 9986-716-24-1; Lietuvos knygos meno konkurso premija

Albumo „Valentinas Antanavičius“ pristatymas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Iš kairės knygos
dailininkas Eugenijus Karpavičius, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis, dailininkas Valentinas Antanavičius, spaustuvės „Sapnų sala“ vadovas Vytautas Mockus, dailėtyrininkas Algimantas Patašius ir perkusininkas Vladimiras Tarasovas.
2002 m. D. Zovienės nuotr.

Gražina Daunoravičienė. Feliksas Bajoras: viskas yra muzika [monografija], Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 488 p., iliustr., santr. anglų k., ISBN 9986-716-18-7

Knygos „Feliksas Bajoras: viskas yra muzika“ sutiktuvės Lietuvos dailininkų sąjungos salėje. Iš kairės natų rinkėjas Rytis Ambrazevičius, dizainerė Virginija Lapušauskienė, sudarytoja Gražina Daunoravičienė, redaktorė Danutė Kalinauskaitė, korektorė Nijolė Deveikienė, dizainerė Ramunė Januševičiūtė, knygos tekstų rinkėja Violeta Bendinskaitė. 2002 m. D. Zovienės nuotr.

2003

Antanas Mončys [kūrybos albumas, sudarytojas ir teksto autorius Viktoras Liutkus; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 136 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-26-8; Lietuvos knygos meno konkurso I premija

Albumo „Antanas Mončys“ sutiktuvės Palangoje, Antano Mončio namuose-muziejuje. Iš kairės skulptoriaus seserys Bronė ir Birutė, dailėtyrininkas Viktoras Liutkus, muziejaus direktorė Loreta Turauskaitė. 2003 m. D. Zovienės nuotr.

Lietuvos knygos meno konkurso I premija įteikta Vilniaus knygų mugėje. Iš kairės albumo sudarytojas Viktoras Liutkus,
Danutė Zovienė, spaustuvės „Sapnų sala“ vadovas Vytautas Mockus. 2015 m. Kęstučio Stoškaus nuotr.

Povilas Ričardas Vaitiekūnas [kūrybos albumas, sudarytojai Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 208 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 9986-716-29-2

Leonardas Vaitys. Architektūra [monografija, sudarytojas Leonardas Vaitys; teksto autorius Jonas Minkevičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 144 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 9986-716-28-4

Leonardo Vaičio knygos pristatymas Vilniaus rotušėje. 2003 m.

Jonas Vaitys. Tapyba [monografija, sudarytojas Leonardas Vaitys; teksto autorė Nijolė Tumėnienė; dailininkas
Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 144 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-27-6

2004

Leonas Strioga [kūrybos albumas, sudarytoja ir teksto autorė Giedrė Jankevičiūtė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 136 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 9986-716-39-X; Lietuvos knygos meno konkurso II premija

Skulptorius Leonas Strioga pasirašo pirmuosius knygos egzempliorius. 2004 m. D. Zovienės nuotr.

Gražina Sviderskytė. „Uragano“ kapitonas [dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 388 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 9986-716-38-1

Knygos „Uragano“ kapitonas“ pristatymas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijoje. Iš kairės žurnalistas Skirmantas Pabedinskas, krašto apsaugos ministras Gediminas Kirkilas, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasadorius Lietuvoje Colinas Robertsas, knygos autorė Gražina Sviderskytė, Danutė Zovienė, krašto apsaugos viceministras Jonas Gečas, istorikas Arvydas Anušauskas. 2004 m.

2005

Gintautas Telksnys. Architektas [monografija, sudarytojas Leonardas Vaitys; teksto autorė Eglė Navickienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 144 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-41-1

2006

Antanas Samuolis [kūrybos albumas, sudarytojas ir teksto autorius Viktoras Liutkus; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 9986-716-46-2

Knyga „Antanas Samuolis“ po pristatymo Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, atkeliavo į buvusius dailininko
namus Žaliakalnyje. Iš kairės skulptorius Juozas Šlivinskas, tapytojas Arvydas Šaltenis, dailėtyrininkas Viktoras Liutkus, grafikas
Petras Repšys, neatpažintas asmuo, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis. 2006 m.
D. Zovienės nuotr.

Gražina Sviderskytė. „The Hurricane“ Captain [vertėja Fiona Jane Hood; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, VšĮ Nepriklausomi meno kritikai, anglų k., iliustr., tiražas 500 egz.,
ISBN 9986-716-47-0; Lietuvos knygos meno konkurso premija

2007

Feliksas Jakubauskas [kūrybos albumas, sudarytojai Feliksas Jakubauskas, Eugenijus Karpavičius; tekstų autorės Raminta Jurėnaitė, Rūta Pileckaitė], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 144 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-53-2; Lietuvos knygos meno konkurso premija

Albumo „Feliksas Jakubauskas“ pristatymas Lietuvos dailininkų sąjungoje. Iš kairės tekstilininkas Feliksas Jakubauskas,
dailėtyrininkė Rūta Pileckaitė, spaustuvės „Sapnų sala“ vadovas Vytautas Mockus, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas
Vaclovas Krutinis. 2007 m. D. Zovienės nuotr.

Saulius Šarkinas. Architektas [monografija, sudarytojas Leonardas Vaitys; teksto autorius Eugenijus Gūzas; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria,110 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-58-7

2008

Rūta Pileckaitė. XX amžiaus Lietuvos juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio [monografija; dailininkas Eugenijus Karpavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 134 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-59-4

2011

Stasys. Piešiniai / fotografijos / plakatai / paveikslai / simboliai / saitai / paslaptys / žvilgsnis [Stasio Eidrigevičiaus kūrybos albumas, sudarytoja ir teksto autorė Erika Grigoravičienė; dailininkas Jokūbas Jacovskis], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 248 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9986-716-79-2; Lietuvos knygos meno konkurso premija

Stasys Eidrigevičius (kairėje) ir knygos dailininkas Jokūbas Jacovskis spaustuvėje „Sapnų sala“. 2011 m. D. Zovienės nuotr.

2012

Audrius Puipa. Gyvenimo ir meno virtuozas [sudarytoja ir teksto autorė Ramutė Rachlevičiūtė], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 352 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 1000 egz., ISBN 978-9986-716-82-2; Lietuvos knygos meno konkurso Metų premija

Maironis. Jūratė ir Kastytis [baladė, iliustruotojas Šarūnas Leonavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria,36 p., lietuvių k., tiražas 1000 egz., ISBN 978-9986-716-84-6

Maironio poemos „Jūratė ir Kastytis“ pristatymas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje. Iš kairės knygos iliustracijų dailininkas Šarūnas Leonavičius, aktorius Petras Venslovas, Danutė Zovienė. 2012 m. Ramunės Januševičiūtės nuotr.

Auksinių ženkliukų kolekcija [Lietuvos dailininkų sąjungos 2001–2011 m. Auksinio ženkliuko laureatų darbų reprodukcijos ir trumpos žinios apie dailininkus; tekstų autorė Danutė Zovienė], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 37 lap., tiražas 1000 egz.

2013

Jonas Vaitys [monografija-albumas, sudarytojai Violeta Krištopaitytė, Leonardas Vaitys; teksto autorė Violeta Krištopaitytė], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 208 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 600 egz.,
ISBN 978-9986-716-92-1

Žibuntas Mikšys [monografija, sudarytoja ir teksto autorė Erika Grigoravičienė; dailininkas Jokūbas Jacovskis], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 240 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-89-1; Lietuvos knygos meno konkurso diplomas

Lietuvos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 2014 m. Vilniaus knygų mugėje pristatoma knyga „Žibuntas Mikšys”.
Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

2014

Romualdas Vaitiekūnas [kūrybos albumas-monografija, sudarytojas Povilas Ričardas Vaitiekūnas; teksto autorius Kęstutis Šapoka], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 120 p.,  iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-9986-716-98-3

Kristijonas Donelaitis. Metai [iliustruotojas Šarūnas Leonavičius], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 120 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9986-716-98-3

2015

Per toli gyvenu. Antano Mončio susirašinėjimai [sudarytojos Danutė Zovienė, Loreta Turauskaitė, Ramunė Januševičiūtė; įvadinio straipsnio autorė Giedrė Asin Marco], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 448 p., iliustr., santr. anglų ir prancūzų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-609-8154-03-0; Lietuvos knygos meno konkurso premija

Knygos „Per toli gyvenu. Antano Mončio susirašinėjimai“ pristatymas Vytauto Kasiulio muziejuje. Iš kairės Ramunė Januševičiūtė, Karolina Masiulytė-Paliulienė, Danutė Zovienė, Loreta Turauskaitė, Viktoras Liutkus. 2015 m. Dožjos Gundos Barysaitės nuotr.

Knyga „Per toli gyvenu. Antano Mončio susirašinėjimai“ laukia skaitytojų Vytauto Kasiulio muziejuje. 2015 m.
Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Andrius Vaišnys. Himno istorija vaikams [iliustruotojas Rimantas Rolia], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 32 p., iliustr., tiražas 1500 egz., ISBN 978-609-8154-02-3

Vincas Kisarauskas. Pasvirimas į ateitį [albumas-monografija, sudarytojos Erika Grigoravičienė, Aistė Kisarauskaitė; tekstų autoriai Jūratė Baranova, Erika Grigoravičienė, Aistė Kisarauskaitė, Kristina Kleponytė-Šemeškienė, Viktoras Liutkus, Jurga Minčinauskienė, Agnė Narušytė, Vidas Poškus; dailininkas Jokūbas Lacovskis], leidykla Inter Se, 212 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-9955-548-49-2

SetP Stanikas. 22 projektai [kūrybos albumas, sudarytojai Svajonė ir Paulius Stanikai; tekstų autoriai Kęstutis Šapoka, Pascal Convert, Tomek Kitliński, Pawel Leszkowicz; dailininlė Viktorija Leleivė], leidykla Inter Se, 268 p., iliustr., lietuvių ir prancūzų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-9955-548-50-8; Lietuvos knygos meno konkurso diplomas

2016

Algis Skačkauskas [kūrybos albumas, sudarytojas ir teksto autorius Kęstutis Šapoka], Lietuvos dailininkų sąjungos leidykla artseria, 360 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 700 egz., ISBN 978-609-8154-07-8

Penketas. Tapybos anatomija [sudarytojas ir teksto autorius Viktoras Liutkus], VšĮ Nepriklausomi meno kritikai, 176 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-609-95888-0-3

Knygos „Penketas. Tapybos anatomija“ pristatymas Vilniaus dailės akademijoje. Iš kairės knygos sudarytojas Viktoras Liutkus,
tapytojai Henrikas Natalevičius, Mindaugas Skudutis, Bronius Gražys. 2016 m. D. Zovienės nuotr.

2017

Giedrė ir Tautvydas Miknevičiai. Architektai [monografija, sudarytojas Leonardas Vaitys; teksto autorė Edita Riaubienė], VšĮ Architekto Gedimino Baravyko fondas, 176 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz.,
ISBN 978-609-95986-0-4

2018

Leonardas Vaitys. Našlaičio išpažintis [sudarytojas ir teksto autorius Leonardas Vaitys], VšĮ Architekto Gedimino Baravyko fondas, 296 p., lietuvių k., tiražas 300 egz., ISBN 978-609-95986-1-1

2020

Pėdsakai molyje. Vaclovas Miknevičius [albumas-monografija, sudarytoja ir teksto autorė Raimonda Simanaitienė], VšĮ Architekto Gedimino Baravyko fondas, 204 p., iliustr., santr. anglų k., tiražas 500 egz., ISBN 978-609-95986-2-8

2021

Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė [monografija, straipsnių rinkinys, sudarytoja Danutė Zovienė, įvadinio teksto autorius Kęstutis Šapoka], VšĮ Nepriklausomi meno kritikai, 492 p., iliustr., lietuvių k., tiražas 500 egz., ISBN 978-609-95888-1-0

Knygos pristatymas Pakruojyje. 2023 m. Nijolės Padorienės nuotr.

Į viršų