Tekstai knygose, straipsnių rinkiniuose

Tekstai knygose, straipsnių rinkiniuose

2000

Augustinas Savickas, in: albumas 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų (sudarytoja Raminta Jurėnaitė), Vilnius: R. Paknio leidykla, p. 138

Augustinas Savickas, in: albumas 100 Contemporary Lithuanian Artists (compiler Raminta Jurėnaitė), Vilnius: R. Paknys Publishing House, p. 138

Algirdas Eugenijus Steponavičius, in: albumas 100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų (sudarytoja Raminta Jurėnaitė), Vilnius: R. Paknio leidykla, p. 154

Algirdas Eugenijus Steponavičius, in: albumas 100 Contemporary Lithuanian Artists (compiler Raminta Jurėnaitė), Vilnius: R. Paknys Publishing House, p. 154

2001

Į XXI amžių be XX amžiaus dailės, arba Nežinoma XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos dailė, in: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos II konferencijos Dešimtojo dešimtmečio dailės procesai ir kontekstai / The processes and contexts of the last decade straipsnių rinkinys, Vilnius: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, p. 29–44

2004

„Dailės“ žurnalas: strategija ir kompromisas, in: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos III konferencijos Apie dailės kritiką: fikcijos, baimės, sprendimai / On art criticism: fictions, fears, solutions straipsnių rinkinys, Vilnius: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, p. 63–65

2006

Formalieji knygos meno principai ir jų kaita [straipsnių rinkinys „Formų difuzijos XX a. dailėje“], in: mokslo darbų leidinys Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 187–197

2007

Šiuolaikinės tiražinės knygos meninis apipavidalinimas: raida ir stilistika, in: mokslo darbų leidinys Knygotyra, t. 49, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 168–187

2009

Lietuvos knygų leidybos ir poligrafijos kaita XX a. pabaigoje, in: straipsnių rinkinys „Grafika šiuolaikinių menų kryžkelėje“, Vilnius: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos sekcija, santr. anglų k., p. 71–84

Saulius Chlebinskas [apie grafiką, knygos dailininką Saulių Chlebinską], in: almanachas „Poezijos pavasaris“ (sudarytojas Vladas Braziūnas), Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, p. 15–18

2010

Apie knygos meną [pokalbis su knygos dailininku Broniumi Leonavičiumi], in: „Bronius Leonavičius: knyginė grafika, plakatai, pašto ženklai, piešiniai, kaligrafinės kompozicijos ir objektai“, Vilnius: Šv. Jono gatvės galerija, p. 15–17

Mintys apie Valentino Antanavičiaus kūrybą, in: „2011 m. Sintautų kalendorius“, VšĮ Sintautų akademija, p. 42

2014

Maža leidyba mažoje šalyje: artseria atvejis [apie Dailininkų sąjungos leidyklos artseria veiklą], in: mokslo darbų leidinys Knygotyra, t. 62, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 116–148

2021

Žemaičio kodu paženklinti: Vytautas Valius, Antanas Mončys, Romualdas Inčirauskas, in: straipnių rinkinys „Žemaitija: savivaizdžiai, reprezentacijos, atmintys“, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, p. 211–225

Eugenijus Karpavičius: mažiau yra daugiau [straipsnių rinkinys „Materialus knygos kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“], in: mokslo darbų leidinys Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,
p. 359–392

Į viršų