Autobibliografija

Autobibliografija

Bibliografija apima 1976–2023 metus ir yra suskirstyta į skyrius: Knygos ir katalogai (sudarytoja ir tekstų autorė); Tekstai knygose ir straipsnių rinkiniuose; Straipsniai periodinėje spaudoje; Tekstai enciklopedijose ir informacinėse bazėse; Straipsniai internete; Pubilkacijos, kuriose minima Danutė Zovienė. Skyriuose įrašai pateikiami chronologine tvarka, išplėtimuose nurodomi straipsniuose aptariami dailininkai, jų parodos, galerijos, kuriose jos vyko, taip pat meninio gyvenimo įvykiai. Tai atskleidžia ne tik autorės interesų lauką, bet ir XX a. pabaigos–XXI a. pradžios Lietuvos meno kontekstą bei kaitą. Periodinėje spaudoje Danutė Zovienė paskelbė apie 500 straipsnių, rašė ir Sofijos Siratienės slapyvardžiu.

Renkant medžiagą naudotasi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ištekliais ir įvairių institucijų duomenų bazėmis bei asmeniniu autorės archyvu.

Bibliografija parengta, 2023 m. gavus individualią Lietuvos kultūros tarybos stipendiją kultūros ir meno kūrėjams.

Į viršų