Mokslinis darbas

Mokslinis darbas

Humanitarinių mokslų Menotyros krypties (03 H) daktaro disertacija
Lietuvos šiuolaikinės tiražinės knygos meniniai ypatumai, Vilniaus dailės akademija, 2009

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1999

Į XXI amžių be XX amžiaus dailės, arba Nežinoma XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos dailė,
Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos II konferencija „Dešimtojo dešimtmečio dailės
procesai ir kontekstai“, rengė AICA Lietuvos sekcija, Vilnius

2002

„Dailės“ žurnalas: strategija ir kompromisas, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos
III konferencija „Apie dailės kritiką: fikcijos, baimės, sprendimai“, rengė AICA Lietuvos sekcija, Kaunas

2004

Reklamos psichologija, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos IV konferencija
„Meno pasaulis: uždaras sociumas ir neribotos galimybės“, rengė AICA Lietuvos sekcija, Šiauliai

2005

Žurnalas „Dailė/Art“: Lietuvos atvejis, Tarptautinė meno leidinių leidėjų konferencija „Bendrumas
ir tapatybė“, Poznanė, Lenkija

Konferencijoje Poznanėje. 2005 m.

2013

Maža šalis, maža leidykla: artseria atvejis, Tarptautinė mokslinė konferencija „Tradicinė ir skaitmeninė
leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“, Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas,
Vilnius

2014

Antano Mončio namų-muziejaus penkiolikos veiklos metų aktualizavimas. 15 metų: ką darom toliau?,
mokslinė konferencija, Palanga, Antano Mončio namai-muziejus [rengėja, moderatorė]

Ruošiantis konferencijai Antano Mončio namuose-muziejuje. 2014 m.

2019

Eugenijus Karpavičius: mažiau yra daugiau, Tarptautinė mokslinė (nuotolinė) konferencija „Materialus knygos
kūnas: tarp tradicijos ir inovacijos“, skirta Vilniaus universiteto bibliotekos 450 metų sukakčiai paminėti, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas

Žemaičio kodu paženklinti: Vytautas Valius, Antanas Mončys, Romualdas Inčirauskas, Tarptautinė mokslinė konferencija „Prisimenant Žemaitiją“, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Lietuvos istorijos institutas, Plungė, Žemaičių dailės muziejus

VIEŠOS PASKAITOS

2010

„Lūžis: knygų leidyba ir poligrafija Lietuvoje XX a. pabaigoje“, Martyno Mažvydo bibliofilų klubas, Vilniaus universiteto biblioteka

2021  

„XX a. meno stiliai ir knygos menas“ (nuotolinė paskaita), Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, http://www.mab.lt/paskaita-xx-a-meno-stiliai-ir-knygos-menas/

Į viršų