Datos

Biografijos datos

Gimė 1954 m. kovo 3 d. Kaune.

Studijos

1972–1977 m. LSSR valstybinis dailės institutas (dabar Vilniaus dailės akademija), Meno istorijos ir teorijos katedra.

1977 m. meno istorijos ir teorijos specialybės diplomas (su pagyrimu).

1977 m. Valstybinio dailės instituto Dailės teorijos ir istorijos specialybės diplomantės ir dėstytojai prie senųjų instituto rūmų.
Iš kairės: Daiva Petrauskienė, Dalia Daukantienė, Gražina Marčiukaitytė, dėstytojas Jonas Umbrasas, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, dėstytoja Genovaitė Kęstutytė-Jasiulienė, Edita Giedrimienė, katedros laborantė Aldona Kulbienė, dėstytoja dr. Nijolė Tumėnienė, katedros laborantė Marytė Indriulaitienė, dėstytojas Leonas Jasiulis, dėstytojas Vilius Uloza, Danutė Zovienė, dėstytojas doc. Tadas Adomonis.

2004–2009 m. dokorantūros studijos, Vilniaus dailės akademija.

2009 m. humanitarinės srities menotyros krypties (03 H) daktaro disertacija „Lietuvos šiuolaikinės tiražinės knygos meniniai ypatumai“, vadovė prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė.

Ginantis daktaro disertaciją. Iš kairės: prof. dr. Rasa Andriušytė-Žukienė, prof. dr. Aleksandra Aleksandravičiūtė, dr. Arūnas Gelūnas,
Danutė Zovienė. 2009 m.

Mokymai

2017 m. Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro mokymai „Muziejininkų mokymai dirbti su LIMIS“.

2018 m. Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro seminaras „Asmens neturtinių teisių (teisė į privatumą, teisė į atvaizdą, asmens duomenys, teisė į garbę ir orumą) apsauga muziejų veikloje“.

2018 m. Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro seminaras „Paveldas ir muziejų kūrybinė veikla: intelektinės nuosavybės aktualijos“.

2019 m. Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro seminaras „Kūrinių autorių turtinių teisių perėmimo aktualijos“.

2023 m. Informacinių technologijų mokymų kursas „Interneto svetainių kūrimas“, kompanija „Mokslo akademija“.

Darbinė veikla

1976–1983 m. LSSR dailininkų sąjungos fondas, menotyrininkė.

1983–1984 m. LSSR architektų sąjunga, referentė.

1984–1987 m. savaitraštis „Literatūra ir menas“, Dailės skyriaus redaktorė.

Savaitraščio „Literatūra ir menas“ žmonės. Stovi iš kairės: Elena Barysienė, Jonas Strielkūnas, Vladas Braziūnas,
Danutė Zovienė, Elena Tervidytė, Irena Babiliūtė, Arnoldas Barysas, Paulina Žemgulytė, Karina Firkavičiūtė,
Kazys Jonušas, Danguolė Bernotaitytė, neatpažinta moteris, Romas Sadauskas; sėdi: Stanislovas Tunkevičius,
Jolita Daugvilienė, Gediminas Butkus. 1985 m. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Naujieji metai „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Sėdi iš kairės: Danguolė Bernotaitytė, Elena Barysienė,
Danutė Zovienė, Jolita Daugvilienė, Jonas Strielkūnas, Irena Babiliūtė, redakcijos sekretoriato darbuotojos;
antroje eilėje stovi: Antanas Stanevičius, Stanislovas Tunkevičius, Džoja Gunda Barysaitė, Tadas Teseckas,
Osvaldas Aleksa. 1984 m. Arnoldo Baryso nuotr.

1987–1988 m. žurnalas „Kultūros barai“, neetatinė korespondentė.

1988–1990 m. Lietuvos dailininkų sąjunga, referentė.

1988–1992 m. Vilniaus mokytojų namų ikimokyklinio amžiaus vaikų estetinio auklėjimo mokykla, dailės edukatorė.

1990–1996 m. savaitraštis „Literatūra ir menas“, Dailės skyriaus redaktorė, atsakingoji sekretorė.

1993–1995 m. dienraštis „Respublika“, išleidžiančioji redaktorė.

1996–1998 m. dienraštis „Lietuvos žinios“, atsakingoji sekretorė.

Pirmoji „Lietuvos žinių“ komanda. Stovi iš kairės: Adolfas Aleksejūnas, Romas Bubnelis, Algimantas Žukas, Aušra Karsokienė,
Ligita Plešanova, Laima Rubikaitė, Saulius Jucys, Gintaras Serapinas, Danutė Gadeikienė, Benediktas Krasniauskas, Mindaugas Maleckas; pirmoje eilėje: Edvardas Jazgevičius, Ilona Drabavičienė, Dalia Ustinavičienė, Snežana Širiakova, Saulius Stoma, Danutė Zovienė, Irena Maščinskienė, Jonas Albertavičius. 1997 m. Edmundo Paukštės nuotr.

1997 m. viešosios įstaigos „Nepriklausomi meno kritikai“ steigėja.

1998–2003 m. Lietuvos dailininkų sąjungos PĮ Leidybos ir informacijos centro direktorė.

1998–2016 m. žurnalo „Dailė/Art“ sudarytoja ir redaktorė.

Žurnalui „Dailė/Art“ 15 metų . Iš kairės Danutė Zovienė, Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Gvidas Raudonius, Lietuvos galerininkų asociacijos prezidentė Diana Stomienė. Antroje eilėje sėdi dailininkai Adasa Skliutauskaitė, Vygantas Paukštė, Šarūnas Leonavičius. 2011 m.

2002–2005 m. Lietuvos dailininkų sąjunga, LDS pirmininko pavaduotoja.

2003–2016 m. Dailininkų sąjungos leidyklos artseria direktorė.

Leidykloje su dailininku Eugenijumi Karpavičiumi (1953–2010) ir
dizainere Ramune Januševičiūte. 2005 m. Kęstučio Stoškaus nuotr.

2009–2015 m. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas, lektorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje
„Tradicinė ir skaitmeninė leidyba mažoje šalyje: patirtys ir perspektyvos“. Iš dešinės: moderatorės dr. Alma Braziūnienė, dr. Danutė Zovienė, pranešėjai dr. Arūnas Gudinavičius, Gintarė Nagytė. 2013 m.

2017 m. Antano Mončio namai-muziejus, fondų saugotoja, A. Mončio archyvo tvarkytoja.

Tiriamasis darbas Antano Mončio namuose-muziejuje. 2017 m. D. Zovienės nuotr.

2018–2020 m. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) projektas „Virtualus muziejus“, tekstų rengėja.

2017–2021 m. Šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“, gidė.

Mugėje „ArtVilnius’21“. Irenos Mikuličiūtės nuotr.

Nuo 2020 m. dirba tik kūrybinį darbą.

Narystė

Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Nuo 1998 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyriaus narė.

Ekspertinė veikla

2002– 2004 m. Baltijos Asamblėjos premijos vertinimo komisijos narė.

2008 m. 53-osios tarptautinės Venecijos bienalės Lietuvos projektų vertinimo komisijos narė.

2010 m. 54-osios tarptautinės Venecijos bienalės Lietuvos projektų vertinimo komisijos narė.

2013 m. Šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“ vertinimo komisijos narė.

2014 m. 3-iosios Vilniaus keramikos meno bienalės vertinimo komisijos narė.

2016 m. 4-iosios Vilniaus keramikos meno bienalės vertinimo komisijos narė.

2016 m. Tarptautinė akvarelės bienalė „Baltijos tiltai. Kryptys ir iššūkiai“ atrankos komisijos narė.

2017–2018 m. Knygos meno konkurso ekspertų komisijos narė.

2019–2020 m. Lietuvos kultūros tarybos ekspertė.

2021–2023 m. LR kultūros ministerijos Valstybei reikšmingų minėjimų ekspertų komisijos narė.

2023–2025 m. Lietuvos kultūros tarybos programos „Tolygi raida“ Šiaulių apskrities regioninės kultūros tarybos narė.

Įvertinimas

1985 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ premija už geriausias metų publikacijas.

1986 m. LSRS žurnalistų sąjungos garbės raštas už kūrybingą žurnalistinį darbą.

1998–2000 m. aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija.

1999 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už aktualiausius ir ryškiausius publicistinius kūrinius kultūros temomis.

2004 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos edukacinė stipendija stažuotei Cite International des
Arts, Paryžius, Prancūzija.

2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės padėka už projektą „Didžiausia galerija naujajame savivaldybės pastate“.

2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas.

2005 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka už aktyvią veiklą ir indėlį puoselėjant ir
skleidžiant Lietuvos kultūros vertybes Lietuvos dailininkų sąjungos 70-ties metų sukakties proga.

2005 m. Vilniaus grafikos meno centro ženkliukas ir padėka.

2009 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos individuali stipendija.

2010 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėka už profesionalų ir nuoseklų meno dokumentavimą ir sklaidą.

2011 m. Sausio 13-osios atminimo medalis.

Lietuvos Respublikos prezidentūroje su Prezidente Dalia Grybauskaite. 2011 m. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

2014 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės padėka už kūrybingą ir aktyvų dalyvavimą Kristijono Donelaičio 300-ajai sukakčiai skirtoje programoje.

2014 m. Lietuvos dailininkų sąjungos auksinis ženkliukas (nr. 45).

2020–2021 m. individuali Lietuvos kultūros tarybos stipendija.

2023 m. individuali Lietuvos kultūros tarybos stipendija.

Į viršų